22.05.2022

V bratislavskej Dúbravke sa niečo chystá

Bratislavská mestská časť Dúbravka, v ktorej žije približne tisíc obyvateľov, by sa už onedlho mala stať miestom výstavby novej polyfunkčnej obytnej zóny s výstižným názvom Dúbravčice. Momentálne sa projekt nachádza na magistráte hlavného mesta, kde doňho môžu záujemci nahliadnuť. Ak sa vám však v tomto horúcom počasí nechce nikam vychádzať, stačí, ak si o pripravovanom zámere prečítate na stránkach nášho magazínu.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Dúbravčice tu už boli

O projekte s názvom Dúbravčice sa v médiách písalo už v roku 2008, s tým, že začiatok výstavby bol naplánovaný na začiatok roku 2009. Malo ísť o približne deväťsto nových bytov. Investorom projektu bola spoločnosť IUWE – Dúbravčice, s.r.o., ktorú vytvorili spoločnosti WEON a Iuris Invest, s.r.o. V projekte, ktorý vám chceme priblížiť v tomto článku, je však navrhovateľom spoločnosť KERVEK Slovakia, s.r.o so sídlom v Bratislave. Oficiálny názov projektu je pritom Polyfunčkná zástavba Dúbravčice – Sever. Podľa predloženého zámeru by však bytových jednotiek mala byť podstatne menej, ako tomu bolo v projekt spoločnosti IUWE – Dúbravčice, s.r.o. Ich počet totiž bude 68, pričom do projektu je zahrnutých aj 170 apartmánov. Investor počíta s predbežnými nákladmi vo výške pätnásť miliónov Eur. Miestom výstavby bude okrajová časť Dúbravky, ktorá je z východnej strany ohraničená brehovými porastmi Dúbravského potoka a areálom Club Penati a z juhu lesom.

Potrebné z viacero hľadísk

Podľa vyjadrenia investora navrhovaná činnosť je zdôvodnená potrebou ďalšieho komplexného rozvoja mestskej časti Dúbravka, nakoľko projekt rieši viaceré funkciea to od bývania a ubytovania cez občiansku vybavenosť až po administratívne priestory. „Riešený areál regulačného bloku disponuje viacerými funkciami, pričom občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu je zastúpená najmä navrhnutými obchodnými prevádzkami a bližšie nešpecifikovanými budúcimi objektmi v rámci bloku,“ uvádza sa v zámere. Bývanie je pritom zastúpené štandardnými jedno-, dvoj- a trojizbovými bytmi. Nachádzať sa budú v troch objektoch, pričom tie budú doplnené ďalšími desiatimi stavbami, ktorých význam bude spočívať v administratíve či obchodných prevádzkach. Nepôjde pritom o žiadne vysoké budovy – bytovky totiž majú mať len štyri podlažia.

Dúbravčice by sa mali nachádzať na celkovej ploche 36 tisíc metrov štvorcových. Tento priestor, ako vyplýva zo samotného projektu, by mal byť určený pre plnohodnotný rodinný život. O tom svedčí aj zámer investora vybudovať v rámci projektu detské centrum. Írska developerská spoločnosť Kervek s.r.o., ktorá má Dúbravčice – Sever „na svedomí“, si za svoje pôsobisko zvolila štáty Strednej a Východnej Európy. Má rozpracované projekty nielen v našej Bratislave, ale aj v Estónsku, Bulharsku či Ukrajine.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.