23.09.2023

Takto bude vyzerať Národný futbalový štadión

Národný futbalový štadión je téma, ktorá už niekoľko rokov silno rezonuje nielen v odbornej, ale aj laickej slovenskej verejnosti. Ako sa však zdá, už čoskoro by sa tento projekt mohol dočkať svojej realizácie. A preto by sme vás s ním chceli bližšie zoznámiť.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Projekt prešiel zmenami

Súčasná podoba projektu Národného futbalového štadiónu sa oproti pôvodne schválenej o niečo zmenila. Čo sa však nezmenilo, je lokalita jeho umiestnenia – vybudovať sa má na mieste súčasného štadióna patriaceho klubu ŠK Slovan Bratislava, ktorý sa má pred výstavbou zbúrať. A samozrejme, nezmenil sa ani hlavný dôvod vybudovania nového štadióna, ktorým je poskytnúť dôstojný športový stánok na odohranie zápasov medzinárodnej, ale tiež klubovej úrovne. „Účelom pôvodne navrhovanej činnosti „Národný futbalový štadión“ posudzovanej podľa zákona bolo vybudovanie areálu národného futbalového centra (futbalového štadióna ako náhrada súčasného, ktorý bude zodpovedať požiadavkám medzinárodných futbalových federácií, a na ktorom bude možné konať športové podujatia na úrovni reprezentačných zápasov národného tímu, klubových stretnutí Ligy majstrov či pohára UEFA, ako aj stretnutí na národnej úrovni) s ďalšími funkciami v podobe objektov NFŠ Infocentra, NFŠ Športhotela a polyfunkčných prevádzok spolu s prvkami dopravnej a technickej infraštruktúry,“ uvádza sa v oznámení o zmene navrhovanej činnosti pre posúdenie vplyvov na životné prostredie vypracovanom v apríli tohto roku.

Nielen štadión

Ako sme už naznačili v citácií vyššie spomenutého dokumentu, v rámci tohto projektu nepôjde len o výstavbu samotného štadióna, ale aj o objekty úzko s ním súvisiace. Okrem hotela by súčasťou Národného futbalového štadióna mali byť napríklad aj obchodné prevádzky. Tie sa v podobe obchodnej pasáže budú nachádzať na prízemí štadióna spolu so zázemím športového stánku. Ponúkať by mali najmä rôzny športový sortiment a nájde sa tu samozrejme aj niekoľko kaviarní či reštaurácií. Keďže by malo ísť o nanajvýš moderný štadión, vybudujú sa tu aj služobné byty na prechodné ubytovanie. V projekte figuruje aj objekt so zaujímavým názvom „Zariadenie viažuce sa na funkciu“. Skrýva sa pod ním sedemnásťposchodová budova, v ktorej sa budú nachádzať prevádzky slúžiace správe a organizácií špotového areálu, čiže vlastne kancelárske priestory.

Hurá na štadión!

Poďme sa však pozrieť na to, ako je koncipovaný samotný štadión. Jeho výška predstavuje 27 metrov, pričom počet podlaží je päť. „Tribúny hľadiska sú riešené ako železobetónové konštrukcie. Prekrytie hľadiska je ľahká oceľová konštrukcia. Objekt futbalového štadióna má navrhnuté tri strany s dvojúrovňovou tribúnou pre divákov. Profil tribún bol definovaný tak, aby každý divák mal priamy pohľad na hraciu plochu. Štadión je určený výlučne na sedenie. Západná časť štadióna je rozdelená na dve zóny. Nižšie položená časť je navrhnutá ako štandardná tribúna. Nad touto úrovňou sa nachádzajú ďalšie tri úrovne tribún pre VIP hostí. Prvá úroveň je rezervovaná pre členov klubu, s kapacitou asi 1 450 divákov. Druhá úroveň je rezervovaná pre čestnú lóžu a po stranách sú umiestnené súkromné lóže. Celková kapacita je približne 430 divákov. Na poslednej úrovni sa taktiež nachádzajú súkromné lóže s kapacitou cca 360 divákov, ale stredná časť je rezervovaná pre hlavné kamery, press a komentátorské stanovištia. Na severnej strane sa nachádza televízne štúdio. Na tejto úrovni sa nachádza riadiace a kontrolné centrum s bezpečnostnými zložkami,“ uvádza sa v investičnom zámere. Treba ešte dodať, že štadión poskytne celkovo 20 500 miest na sedenie. No a parkovanie? To by malo byť vyriešené podzemnými parkovacími miestami pre 944 aút, pričom parkovať sa bude dať aj pri zimnom štadióne či štadióne Inter. Zostáva teda len dúfať, že medializované vyhlásenia prezident Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika o tom, že Národný futbalový štadión by sa mohol začať stavať budúci rok, sa ukážu ako reálne.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.