22.07.2024

Štátny fond rozvoja bývania spustil príjem žiadostí o úvery

Štátny fond rozvoja bývania prednedávnom spustil prijímanie žiadostí o úvery pre tento rok. Inštitúcia o tom informovala prostredníctvom tlačovej správy. Konkrétne ide o financie na obnovu bytovej budovy, obstaranie nájomného bytu kúpou alebo výstavbou, obstaranie zariadenia sociálnych služieb a obnova zariadenia sociálnych služieb.

Zdroj:https://www.google.com/maps

Pre tento rok

Štátny fond rozvoja bývania spustil prostredníctvom okresných a mestských úradov príjem žiadostí o úvery pre rok 2017 v účeloch obnova bytovej budovy, obstaranie nájomného bytu kúpou alebo výstavbou, obstaranie zariadenia sociálnych služieb a obnova zariadenia sociálnych služieb. Ako povedal generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania Juraj Kurňavka, „Našou snahou je naďalej poskytovať klientom komplexné služby v oblasti financovania výstavby a obnovy bytového fondu s dôrazom na zvyšovanie štandardu bývania a úspory energií pri prevádzke bytových budov“.

Ako a kedy treba podať žiadosť

Pokiaľ ide o podávanie žiadostí, je potrebné dodržať stanovené termíny aj miesta. Žiadosti sa totiž podávajú na mestských úradoch v sídle okresu a okresných úradoch v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby. Napríklad na účel obnovy bytovej budovy treba podať žiadosť na mestských úradoch v sídle okresu v termíne od 15. januára do 31. októbra, pre obstaranie nájomného bytu na okresnom úrade v sídle kraja od 15. januára do 28. februára, pre úvery na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb na okresnom úrade od 15. januára do 30. júna a pre obstaranie bytu do vlastníctva fyzickej osoby na mestskom úrade od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka.

Dvadsaťročná existencia

Štátny fond rozvoja bývania funguje už dvadsať rokov. Doposiaľ investoval viac ako 2,7 miliardy eur. Od svojho založenia v roku 1996 poskytol podporu pre 48 tisíc klientov v sume viac ako 2,7 miliardy Eur. Počas svojej dvadsaťročnej existencie fond preukázal svojou činnosťou nezastupiteľné postavenie medzi ekonomickými nástrojmi štátnej pomoci v oblasti bytovej výstavby a obnovy bytového fondu. „Prispeli sme k výstavbe a obnove 289702 bytových jednotiek. Okrem toho sme poskytli podporu pre 22 zariadení sociálnych služieb s kapacitou 483 lôžok pre seniorov. V segmente obecných nájomných bytov sme podporili 1938 projektov v 1 638 mestách a obciach pri výstavbe a kúpe 35403 nájomných bytov,“ informuje generálny riaditeľ fondu Juraj Kurňavka.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.