23.05.2024

Ružinovské námestie dostane novú tvár a parkovisko

Revitalizácie mestských verejných priestorov zväčša pomáhajú vyprofilovať z danej mestskej časti niečo nové a lepšie, ako tomu bolo predtým. Okrem samotného skrášlenia sa k projektu obvykle dodá aj nejaká pridaná hodnota, ktorou môže byť napríklad výstavba nových parkovacích miest. Tak tomu bude aj v Ružinove.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Revitalizácia aj podzemné garáže

V projekte ide o revitalizáciu námestia a vybudovanie podzemných garáží na ulici Ivana Horvátha v Bratislave, respektíve jeho mestskej časti Ružinov. Ide vlastne o skultúrnenie životného prostredia obyvateľov priľahlého územia a zabezpečenie parkovania. „Na záujmovom pozemku sa v súčasnosti nachádza zanedbaná fontána, zeleň a nefunkčná spevnená plocha, ktorá slúži na provizórne parkovanie. Celkový dojem z námestia je zlý, námestie je nevyhovujúce a nefunkčné,“ uvádza sa v preloženom zámere. Dotknuté námestie je vymedzené zo severnej strany objektom 4INN, časť námestia využíva existujúca reštaurácia v parteri ako letnú terasu, z južnej strany je ohraničené Exnárovou ulicou, z východnej strany bytovým panelovým domom a zo západnej strany objektom predajne potravín a ulicou Ivana Horvátha spájajúcou gymnázium a Ružinovskú ulicu.

Ako investor, spoločnosť Elite Holding a.s. pokračuje, „Námestie nespĺňa funkciu zhromažďovaciu ani oddychovú, ale v mieste, ktoré má slúžiť na oddych obyvateľov, sú na poškodených spevnených i nespevnených plochách okolo zanedbanej fontány chaoticky „zaparkované“ automobily. Povrchová úprava námestia je zdevastovaná, nefunguje odvodnenie, absentuje mestský mobiliár a adekvátne osvetlenie. Námestie nevyhnutne vyžaduje obnovu a revitalizáciu, aby znovu bolo miestom stretávania sa obyvateľov priľahlého územia a mestskej časti, miestom hier detí, stretávania mamičiek s kočíkmi, miestom oddychu pre dôchodcov na ceste z nákupov a podobne“.

Opraví sa aj fontána

Pre účely parkovania budú určené dve podzemné podlažia a na streche garáži, mierne zdvihnutej voči terénu, bude fontána, detské ihrisko a zeleň. Dominantou námestia bude fontána. Bazén pod fontánou sa takisto upraví a revitalizuje. Existujúca plastika fontány „Vodný kvet“ sa zachová a použije sa v novej nádrži fontány, okrem toho novým prvkom bude LED osvetlenie meniace farbu. V severnej časti námestia investor dokonca počíta aj s novým detským ihriskom. Pokiaľ ide o parkovacie miesta, na prvom podzemnom podlaží sa bude nachádzať sedemdesiat parkovacích miest. Na druhom podzemnom podlaží sa ich bude nachádzať dokonca o deväť viac.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.