22.07.2024

Problémový Silver Resort pri Piešťanoch

V Moravanoch nad Váhom, v obci neďaleko Piešťan, sa nachádza zaujímavá lokalita pri jazere Striebornica, ktorá padla do oka istému investorovi. Ten by na nej chcel postaviť obytnú zónu s približe tridsiatimi rodinnými domami. Väčšina zainteresovaných strán je však proti.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Strieborný rezort na Striebornici

Už v januári tohto roku mala začať výstavba obytnej zóny Silver Resort, ktorá by sa mala nachádzať neďaleko Piešťan pri obci Moravany nad Váhom v blízkosti vodnej nádrže Striebornica, z čoho pramení aj samotný názov projektu. Vyrásť by tu malo 28 rodinných domov, v ktorých by svoj nový domov malo nájsť približne 140 obyvateľov. Investor, ktorým je piešťanský podnikateľ Abdullatif Rumaih, výstavbu zdôvodňuje rozvojom priemyslu, turizmu a služieb, ktorý nezachytáva iba samotné Piešťany, ale aj ich spádové oblasti. Podľa jeho vysvetlenia, rozvoj hospodárstva prináša aj nárast požiadaviek na pracovnú silu, pričom jej súčasná potreba presahuje možnú domácu ponuku. Z tohto dôvodu investor očakáva nárast obyvateľstva, a tým aj požiadavky na ubytovacie kapacity. Výhody a dôvody pre výstavbu rezortu vidí najmä v záujme o bývanie v rodinných domoch a ideálnej lokalite, ktorá má vynikajúce dopravné napojenie a to aj na diaľnicu. Pozitívom pre potenciálnych záujemcov je aj to, že nový obytný súbor sa nachádza prakticky v prírodnom prostredí trochu bokom od obce, pričom do Piešťan je to len na skok.

Problémový projekt?

Hoci projekt Silver Rezort pôsobí na prvý pohľad zaujímavo, okamžite si našiel svojich odporcov, ktorí proti nemu vzniesli vecné pripomienky. Napríklad podľa piešťanského Balneologického múzea je zamýšľaná výstavba situovaná na významných archeologických lokalitách z obdobia staršej doby kamennej, pričom ide o archeologické lokality významné nielen z celoslovenského, ale aj európskeho hľadiska. Nakoľko je lokalita preskúmaná len sčasti, je možné, že výstavba by privodila zničenie nesmierne cenného archeologického náleziska. Ako múzeum vo svojej pripomienke vysvetľuje, práve odtiaľto pochádza aj nález najstaršej známej plastiky z územia Slovenska – legendárnej Moravianskej Venuše. Navyše zamýšľaná výstavba leží v ceste každoročného migrovania tisícov žiab do jazera Striebornica a porušenie migračnej trasy môže viesť k vyhynutiu vzácnej ropuchy bradavičnatej a k porušeniu ekosystému. Striebornica je podľa vyjadrenia múzea totiž jediné miesto v regióne, kde sa tento chránený obojživelník zdržiava.

Proti výstavbe vzniesla svoje námietky aj samotná obec Moravany nad Váhom, podľa ktorej jazero Striebornica a jeho okolie slúžilo oddávna na rekreačné účely, kde sa stavali maximálne rekreačné chaty, ktoré boli využívané cez víkend a takáto výstavba domov pre celoročný pobyt by výrazne narušila pôvodný rekreačný charakter územia. Obci sa nepáči ani to, že na území nie je vybudovaná kanalizácia, pričom investor zamýšľa rodinné domy odkanalizovať do žúmp, čo by mohlo poškodiť podzemné vody. Takisto tu hrozí zhoršenie kvality životného prostredia, nakoľko domy by sa mali vykurovať tuhými palivami, keďže na územie nie je privedený plyn. Ďalším kompetentným orgánom sa zasa nepáči riešenie dopravy, či už statickej alebo dynamickej.

Investor Abdullatif Rumaih, ktorý za týmto projektom stojí, ešte v roku 2011 vyvolal kontroverzné situácie v samotných Piešťanoch. Mesto mu totiž udelilo pokuty a sankcie vo výške takmer 60 tisíc Eur za to, že realizoval výstavbu agroareálu bez potrebných povolení. Na jeho podnet došlo aj k zmene územného plánu lokality na Vážskom ostrove z prírodnej zóny s hlavnou rekreačnou funkciou na územie definované ako plocha zariadení športu a rekreácie.

 

autor: Andrej Jurica

Komentáre
Jedna odpoveď k “Problémový Silver Resort pri Piešťanoch”
  1. MARTIN hovorí:

    Nakoľko je o projekte veľmi málo info , poprosím autora o podloženie informácií v článku , ako napr. oficiálne stanovisko Balneologického múzea alebo aspoň zdroj týchto tvrdení a hlavne či je kompetentné sa k tomu vyjadrovať práve múzeum.
    Podľa bežnej praxe sa totiž k zámeru vyjadruje pamiatkový úrad Trnava .
    Ak má “realexpert” iné info , poprosím o vyjadrenie.

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.