23.06.2024

Príjem európskych domácností vzrástol

Vyplýva to zo štatistických údajov, ktoré zverejnil oficiálny štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Podľa nich by sa teda mohlo zdať, že obyvateľom členských štátov bolo v treťom kvartáli predošlého roku opäť o niečo lepšie, ako v predchádzajúcich obdobiach. Zároveň však narástla aj spotreba.

Za predposledný štvrťrok 2016

Hoci by sa nám na prvý pohľad mohlo zdať, že naše reálne príjmy klesajú, podľa údajov vyplývajúcich zo štúdie Eurostatu je to presne naopak. Reálny príjmy domácností členských štátov v poslednom období vzrástli. Ide pritom aj o štáty Európske únie a tiež eurozóny. Hoci nejde o nejaký revolučný nárast, predsa len sa nejaký zaznamenal. Mohli by sme teda pokojne povedať, že príjem domácností v Európskej únií sa stabilizoval.

Malý, ale predsa

Pozrime sa teraz na konkrétne čísla. Pokiaľ ide o členské štáty eurozóny, v nich reálny príjem domácností na jedného obyvateľa v treťom štvrťroku 2016 vzrástol o 0,2 percenta. Tak tomu bolo aj v predchádzajúcom kvartáli. Zároveň sa však zvýšila aj reálna spotreba európskych domácností na jedného obyvateľa a to o 0,3 percenta. V druhom štvrťroku predošlého roku pritom spotreba narástla iba o 0,1 percenta.

Nárast aj v krajinách Európskej únie

Keď sa z krajín eurozóny presunieme do všetkých štátov Európskej únie, podľa Eurostatu zistíme, že reálny príjem domácností na obyvateľa v predposlednom štvrťroku 2016 vzrástol o 0,1 percenta. Oproti predošlému obdobiu ide však o pokles, nakoľko druhý kvartál 2016 sa niesol v znamení nárastu tohto ukazovateľa až o 0,4 percenta. Pokiaľ ide reálnu spotrebu, tá v treťom štvrťroku minulého roku v krajinách Európskej únie narástla dokonca až o 0,7 percenta, pričom v predošlom období to bolo iba 0,3 percenta.

Príjem verzus spotreba

Podľa vyššie spomínaných údajov európske domácnosti síce zaznamenali nejaké to zvýšenie svojich príjmov, reálna spotreba ich však v konečnom dôsledku prevýšila. V konkrétnejšom svetle domácnosti v Európskej únii dávajú takmer štvrtinu svojich spotrebných výdavkov na bývanie, vodu, elektrinu, plyn či iné palivá. To podľa Eurostatu predstavovalo napríklad za rok 2015 celkové výdavky takmer 2000 miliárd Eur, čo je približne 13,4 percenta Hdp Európskej únie. Podiel výdavkov na spomínané komodity však poklesol najviac na Slovensku a to z 26,2 v roku 2005 na 24,9 percent a v roku 2015.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.