23.05.2024

Prievidza: mesto, kde sa nestavia. Alebo?

Ak poznáte situáciu v okresnom meste Prievidza, zrejme viete, že nových bytových projektov sa tam v súčasnosti ani v minulosti príliš veľa nerozbiehalo. Nebudeme ani tak ďaleko od pravdy, keď skonštatujeme, že Prievidza v tomto ohľade trochu zaspala. Na ceste k prebudenie by jej však mohol pomôcť rezidenčný projekt, ktorý sa tu práve chystá.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Mesto, kde sa nestavia?

Takmer päťdesiattisícová Prievidza sa skutočne nemôže pochváliť ktovieakým nárastom bytových jednotiek postavených po roku 1989. Vlastne je tomu momentálne tak, že mesto reálne pociťuje úbytok svojich obyvateľov, ktorý vyplýva nielen z nedostatku pracovných príležitostí, ale aj nedostatku miest na bývanie. Napokon, ako jeden z dôvodov na výstavbu nových bytoviek to uvádza aj prievidzská spoločnosť Magic Style, ktoré je developerom projektu s názvom Obytná záhrada Karmel, ktorý má v pláne do októbra roku 2014 zrealizovať v širšom centre Prievidze. „Zámerom funkčného využitia pozemku je výstavba obytného súboru, ktorý svojim charakterom nevyvolá negatívny dopad na životné prostredie a doplní bytový fond mesta Prievidza. Zástavba v danom území je z hľadiska svojej štruktúry pre daný účel vhodná ako svojím obsahom, tak architektonickým výrazom a ekonomickou návratnosťou investície. Skúmané územie je súčasťou mesta Prievidza. Mesto Prievidza má podľa prieskumu investora nedostatok nových bytových jednotiek. Od roku 1989 sa v meste neuskutočnila komplexná výstavba bytov, len zopár malých developerských projektov,“ vysvetľuje v dokumente o dopade vplyvov výstavby na životné prostredie.

Bytovky za 4,5 milióna

Investor má v pláne zrealizovať päť bytových domov, v ktorých by sa malo nachádzať osemdesiatosem bytov. Podľa predloženého zámeru pôjde o byty jedno- až štvorizbové. „Byty sú štandardnej až mierne nadštandardnej veľkosti s veľkorysou obývacou izbou orientovanou do átria s pohľadom na zeleň. Kuchynská linka je integrovaná v obývacej izbe,“ uvádza sa v zámere. Pokiaľ ide o samotné bytové domy, pôjde o budovy s tromi až ôsmymi podlažiami. „Urbanisticko-architektonické riešenie vychádza zo zámeru využiť prednosti, ktoré poskytuje územie vzhľadom na blízkosť centra mesta a komplexnú občiansku vybavenosť. Vzdialenosti medzi jednotlivými bytovými domami sú také, aby zabezpečili dostatočné oslnenie všetkých okien,“ vysvetľuje investor. Parkovacích miest by sa v rámci projektu Obytný záhrada Karmel malo vytvoriť 167, z čoho 55 miest bude v parkovacej garáži a 112 na parkoviskách.

Ako sme už spomenuli, výstavba bytových domov sa bude realizovať v širšom centre Prievidze. Z južnej strany je táto lokalita ohraničená ulicou T. Vansovej a areálom školy, zo severu a východu susedí so súkromnými záhradami a zo západnej strany s ulicou Lúčna. V tejto oblasti sa nachádza zmiešaná zástavba, kde sú zastúpené obchodné prevádzky a sklady, administratívne budovy, ako aj rodinné domy, školské zariadenie a futbalový štadión. Predpokladané investičné náklady na projekt investor odhadol na 4,5 milióna eur.

 

Autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.