23.06.2024

Pri Nitre vyrastie nová priemyselná zóna

Nitra je mesto, ktoré sa rozvíja nielen po stránke komerčných a rezidenčných projektov, ale Slovensku má čo ponúknuť aj z hľadiska priemyselnej výstavby. V jednej z jej mestských častí s názvom Dolné Krškany sa totiž už čoskoro začne pripravovať realizácia novej priemyselnej zóny, ktorá okrem zvýšenia hospodárskej sily regiónu prinesie aj nové pracovné miesta.

Zdroj: www.nvf.sk

Kedysi obec, dnes priemyselná zóna

Dolné Krškany sa nachádzajú v južnej časti Nitry, popri hlavnej ceste do Nových Zámkov. Pôvodne samostatná obec bola k mestu pripojená v roku 1974. V posledných desaťročiach si v Krškanoch našli sídlo viaceré firmy, ktoré dodali mestskej časti veľký význam, pretože daňové príjmy z podnikania týchto firiem tvoria podstatnú časť rozpočtu mesta. Sídlia tu podniky ako Plastika, SEBN (bývalý Volkswagen), Nitrianske strojárne, Tukový priemysel Nitra a mnohé iné. Do roku 1995 tu boli Veľkosklady potravín a zeleniny a nachádza sa tu tiež Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok. Napriek tomu prevláda obytná funkcia tejto mestskej časti. Obytnú zónu tvoria rodinné domy, ktoré sú postupne modernizované a hromadne pribúdajú luxusné vily nových obyvateľov.

Prichádza číslo dva

Podľa informácií zverejnených na stránke agentúry pre životné prostredie sa však priemyselná zóna v Dolných Krškanoch rozrastie. „Investičným zámerom navrhovateľa je príprava územia na výstavbu Priemyselnej zóny v meste Nitra – časť Dolné Krškany, s dopravnou infraštruktúrou, technickou infraštruktúrou a zeleňou,“ uvádza sa v zámere vypracovanom na posúdenie vplyvov na životné prostredie. Vlastníkom približne dvanásť hektárového pozemku, na ktorom je plánovaná výstavba posudzovanej činnosti, je navrhovateľ predkladaného zámeru, čiže spoločnosti Petronius, spol. s.r.o. a Mima, spol. s.r.o. so sídlom v Novej Dubnici.

Výstavba by sa mala realizovať v dvoch etapách. V tej prvej by sa mali postaviť tri objekty v rámci prvého realizačného variantu. Druhý realizačný variant a tým pádom aj druhá etapa by mala znamenať výstavbu ďalších troch priemyselných objektov. Prevádzkovateľmi výroby v týchto objektoch budú ibe spomínané spoločnosti, pričom pôjde o elektrotechnickú výrobu, ľahkú strojárenskú výrobu a kovovýrobu, drevovýrobu, papierenskú výrobu a priemyselnú logistiku. Investor predpokladá, že výstavba by mala začať už v tomto roku, pričom jej koniec je predbežne avizovaný na rok 2016. To však prirodzene závisí od toho, či sa mu podarí získať všetky potrebné povolenia.

Pokiaľ ide o predpokladané celkové náklady na realizáciu celej stavby, podľa vyjadrenia investora ich nie je možné v tejto etape presne určiť. „Náklady budú závisieť od viacerých faktorov, hlavne od požiadaviek a možností navrhovateľa, s prihliadnutím predovšetkým na materiálovo-technické riešenie a celkové hmotové stvárnenie samotnej prevádzky,“ uvádza sa v investičnom zámere. Orientačne však možno predpokladať investíciu vo výške približne 30 000 000 eur.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.