13.04.2024

Podmienky pre štátny príspevok sa zmenili

Pri čerpaní hypotekárneho úveru pri kúpe nehnuteľnosti mnohí klienti bánk využijú štátny príspevok pre mladých. Vďaka nemu je hypotéka podstatne výhodnejšia. Od prvého januára tohto roku sa však podmienky na získanie príspevku upravili. Ako? Pozrime sa na to.

Kto môže príspevok získať?

Presné podmienky na získanie štátneho príspevku pre mladých pre tento rok predstavuje zákon o bankách, respektíve jeho novela či doplnenie. Štátnym príspevkom sa podľa tohto zákona rozumie percento, o ktoré štát znižuje výšku úrokovej sadzby určenú v zmluve o hypotekárnom úvere. Štátny príspevok sa určuje na jednotlivé kalendárne roky zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok a v tom roku platí pre všetky zmluvy o hypotekárnom úvere. Štátny príspevok sa poskytne na hypotekárny úver najviac zo sumy hypotekárneho úveru 83 000 eur na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie, a to aj v prípade manželov alebo nadobúdania takejto nehnuteľnosti do podielového spoluvlastníctva. „Dlžníkovi zo zmluvy o hypotekárnom úvere poskytnutom na účely, ktorým je fyzická osoba, ktorá ku dňu podania žiadosti o hypotekárny úver dovŕšila 18 rokov a neprekročila 35 rokov veku, patrí za podmienok ustanovených týmto zákonom príspevok pre mladých z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ak sú mladými poberateľmi hypotekárneho úveru manželia alebo viacerí spoludlžníci, musí požiadavku na vek podľa prvej vety spĺňať každá z týchto osôb,“ uvádza sa vo vyššie spomínanom zákone.

Finančná hranica sa znížila

Pokiaľ ide vek žiadateľov o poskytnutie príspevku, v tomto prípade sa podmienky na jeho získanie nezmenili. Ku zmenám však došlo v súvislosti s príjmom žiadateľa. Tu sa totiž hranica posunula o 26 Eur. Možno si poviete, že to nie je veľa. Pokiaľ sa však hranica príjmu dá do súvislosti s tým, že sa tu posudzuje hrubý príjem za rok 2014, zmena ihneď dostáva iný a výraznejší rozmer a to práve preto, že v minulom roku platovú hranicu Slováci do značnej miery zdvihli. Mnoho z nás, ktorí ešte nedosiahli požadovanú hranicu 35 rokov, môžu mať teda problémy práve s tým, že zarábajú príliš veľa, hoci sa nám to v tomto štáte môže zdať prinajmenšom čudné.

Znamená to teda toľko, že pokiaľ by ste mali záujem o štátny príspevok pre mladých, z príjmového hľadiska musíte splniť tieto podmienky: hrubý príjem za predchádzajúci rok by mal predstavovať maximálnu hranicu 1,3 násobku priemernej nominálnej mzdy. Ani toto však nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať: predchádzajúce podmienky totiž platia za druhý kalendárny kvartál, ktorý predchádza kvartálu, v ktorom ste si podali žiadosť o úver.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.