24.09.2023

Oproti Inchebe vyrastie osemnásťposchodová stavba

S polyfunkčnými domami akoby sa v našom hlavnom meste vrece roztrhlo. Jedno podobné centrum by malo v dohľadnej dobe vyrásť aj v mestskej časti Petržalka. Poďme sa preto pozrieť, čo všetko nám v tomto prípade chce developer ponúknuť.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Pri Einsteinovej

Petržalka, najmä časť hneď za Dunajom, v posledných rokoch zažila skutočný rozvoj v podobe výstavby rôznych administratívnych či obchodných objektov. Ako sa zdá, tejto výstavbe nie je ani zďaleka koniec, nakoľko sa o slovo prihlásil aj ďalší investor a to spoločnosť Spv74 a.s. so sídlom v Bratislave. Tá by mala záujem v Petržalke postaviť nový polyfunkčný objekt. Územie, na ktorom by stavba mala vyrásť, sa nachádza v spomínanej novovznikajúcej administratívno-obchodnej zóne pozdlž ulice Einsteinova oproti areálu Incheba. V súčasnosti je pozemok nezastavaný a nachádza sa na ňom iba trávniková plocha s niekoľkými stromami. Pozemok je ohraničený ulicami Einsteinova a Bohrova a Zadunajskou cestou.

Dva varianty

Podľa prvého by sa malo polyfunkčné centrum skladať z dvoch samostatne stojacich objektov postavených na jednom spoločnom podzemnom podlaží. Prvý objekt je v tvare „L“ a je tvorený kombináciou obchodných a stravovacích jednotiek v parteri a na prvom poschodí a administratívy. Mal by mať sedem podlaží. Druhý, solitérny objekt je navrhnutý ako bytový dom, ktorý by do hlavného mesta mal priniesť 98 nových bytových jednotiek a 16 apartmánov a to na osemnástich podlažiach. Druhý variant sa okrem rozdielnej výšky atiky od prvého líši najmä tým, že by nešlo o dva objekty, ale o jeden v tvare „L“, pričom urbanisticko-architektonické riešenie je v zásade rovnaké. Podľa predbežných výpočtov by výstavba jedného alebo druhého variantu mala stáť približne 25 miliónov Eur.

Stojí v ceste?

Podľa vyjadrenia investora je v tomto prípade zámerom zhodnotenie lokality výstavbou adekvátnou k danostiam územia a takisto prispieť k dotváraniu mestskej štruktúry v tejto časti mesta. Novostavba polyfunkčného centra má totiž priniesť na trh nadštandardné administratívnoobchodné priestory v kombinácií s bývaním a prechodným ubytovaním situované logicky vo vznikajúcej administratívno-obchodnej zóne po oboch stranách dialnice D1 a Einsteinovej ulice. Objekty sa svojím objemom a výškou snažia naznačiť akýsi prechod medzi územiami vznikajúcej administratívno-obchodnej zóny a existujúcej panelovej zástavby sídliska Petržalky.

Nový objekt bude „stáť v ceste“ ľuďom, ktorý budú potrebovať prejsť od zástavky MHD k obytným budovám petržalského sídliska. Ako však uisťuje investor, ich slobodný pohyb je zachovaný formou nákupného móla v parteri polyfunkčného objektu. Týmto pádom podľa neho stavba netvorí bariéru pre pohyb ludí, ale príjemne ju dotvára.

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.