23.09.2023

Nový Kaufland v Trnave

Trnava by sa už v budúcom roku mohla pochváliť novým obchodným centrom, v ktorom dominantným prevádzkovateľom bude spoločnosť Kaufland. Okrem neho investor do krajského mesta prinesie ďalších päť samostatných obchodných jednotiek.

Pri nemocnici

Miesto, kde sa nové obchodné centrum malo postaviť, prináleží k areálu trnavskej Nemocnice s poliklinikou. To sa však podľa vyjadrenia investora, ktorým je spoločnosť Istrofinal a.s. zo Žiliny, stalo pre samotnú nemocnicu po racionalizačných opatreniach nadbytočným. V súčasnej dobe už tieto parcely patria spomínanej žilinskej firme. Ide vlastne o momentálny nevyužité územie, pričom, ako sa investor v predloženom investičnom zámere vyjadril, pokiaľ by sa na ňom toto konkrétne obchodné centrum z nejakého dôvodu nezrealizovalo, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa tak v blízkej budúcnosti aj tak stalo, hoci pre iného koncového užívateľa.

Kaufland aj iné obchody

Účelom investičného zámeru je vybudovanie multifunkčného obchodného centra s parkoviskom, zásobovacou cestou a ďalšou infraštruktúrou. Obchodné centrum Trnava pozostáva z dvoch samostatných objektov. Hlavný objekt predstavuje Obchodné centrum Kaufland, vedľajší objekt tvoria samostatné obchodné jednotky. Kaufland predstavuje veľkokapacitnú širokosortimentnú predajňu potravín, drogérie a doplnkového priemyselného tovaru pre domácnosť. Obchodné centrum je navrhnuté podľa doterajších skúseností prevádzkovateľa obchodnej siete s prevádzkou podobných zariadení s ohľadom na funkčné využitie územia.

Objekt Obchodné jednotky je tvorený piatimi samostatnými nájomnými jednotkami, čiže predajňami. Základnou filozofiou obchodného zariadenia je ponúknuť v jednom objekte čo najširší výber tovaru s výhodným parkovaním v bezprostrednej blízkosti objektu. Výsledkom je pohodlný nákup v príjemnom prostredí. Predpokladá sa že objekt bude plniť svoju funkciu nielen pre obyvateľov mesta Trnava, ale aj pre obyvateľov a návštevníkov mesta a okolia. Začiatok výstavby obchodného centra Trnava je plánovaný na mesiac máj 2016. Stavebná fáza je plánovaná v dĺžke šesť mesiacov. Plánované otvorenie obchodného centra vrátane obchodných jednotiek je mesiac december 2016.

Niečo málo o developerovi

Developerská spoločnosť Istrofinal a.s. sa podľa informácií na vlastnej internetovej stránke špecializuje na rozvoj mestských infraštruktúr, výstavbu a revitalizáciu nehnuteľností. Ide o poskytovanie developerských služieb v oblastiach bytovej, kancelárskej, priemyselnej a retailovej sfére.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.