18.04.2021

Nové domy pri Kuchajde

V okolí Tomášikovej ulice v Bratislave by už onedlho mali vyrásť nové bytové domy, ktoré by do hlavného mesta mali priniesť viac ako stovku bytov. Miestom realizácie tohto rezidenčného projektu by malo byť okolie jazera Kuchajda.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Tri domy, 114 bytov

Spomínaný projekt má pracovný názov Bytový dom Tomášikova – Trnavská. Ide o súbor troch bytových stavieb so spoločnou podzemnou garážou. Súčasťou bytového domu bude tiež 164 parkovacích miest, z toho 149 bude vybudovaných v podzemnej garáži a 15 je situovaných vonku. Projekt vyrastie na pozemku na ploche 5 560 metrov štvorcových, v blízkosti ulíc Tomášikova a Trnavská, neďaleko jazera Kuchajda a predajne obchodného domu Kaufland. Dané územie je zo severu ohraničené športovým areálom, zo západu voľným stavebným pozemkom, z východnej strany Tomášikovou ulicou a z južnej strany voľným stavebným pozemkom.

V súčasnosti sa na tomto pozemku nenachádza žiadna stavba, len územie s návažkami stavebného odpadu s bezvýznamnou vegetáciou, pričom západná časť riešeného územia zasahuje do plochy voľnočasového športového ihriska. Investor, spoločnosť Murlabo Slovakia s.r.o., patriaca do portfólia developerskej skupiny Iuris, plánuje projekt pretaviť do fázy realizácie už v treťom kvartáli roku 2016, pričom jeho ukončenie predbežne avizuje na záver roku 2017.

Dá mu zmysel?

Podľa predloženého investičného zámeru umiestnenie navrhovanej činnosti v predmetnej lokalite vychádza zo záujmu investora zhodnotiť voľný pozemok, ktorý má vo svojom vlastníctve, v súlade s územným plánom hlavného mesta Bratislavy, ktorý pre riešené územie definuje občiansku vybavenosť celomestského významu. „V súčasnosti nevyužívaný priestor sa zatraktívni, urbanisticky a architektonicky túto lokalitu primerane kultivuje,“ uvádza v oficilánom dokumente. Realizácia tohto podnikateľského zámeru by spoločnosť Murlabo Slovakia s.r.o. mala vyjsť približne na 9,5 milióna Eur.

Stavia sa dosť – v Bratislave

Vyššie spomínaný bytový dom však ani zďaleka nie je opusteným rezidenčným projektom, aspoň pokiaľ ide o naše hlavné mesto. V Bratislave sa skutočne realizuje pomerne veľké množstvo nových bytov. Spomeňme napríklad bytový dom na Muchovom námestí v Petržalke, ktorý by „krásavicu na Dunaji“ mal obohatiť ďalšími 125-mi bytmi. Ďalším bratislavským rezidenčným projektom je aj výstavba prvej etapy Račany Rosso, v rámci ktorej by chcel investor vybudovať tri bytové domy. Tento zámer sa však stretol s veľkou nevoľou miestnych obyvateľov. Do tretice sa ešte môžeme zastaviť v Trnávke, kde má spoločnosť Rosalin s.r.o. záujem o vybudovanie nielen niekoľkých bytov, ale doslova celej rezidenčnej štvrte za 48 miliónov Eur. Ide dokonca o dvanásť bytových domov, v ktorých by sa malo nachádzať približne 1300 bytových jednotiek. Srdcom novej štvrte by mal byť park s detskými ihriskami a plochami pre relax a oddych.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.