23.06.2024

Nové byty na Vajnorskej cez kritický pohľad miestnych obyvateľov

Na Vajnorskej ulici v Bratislave by sa už onedlho mala spustiť výstavba nového bytového domu, ktorý by do tejto časti mesta mal priniesť viac ako sto bytov. Ako to však vyplýva z pripomienkového konania, niektorí majitelia bytov v okolitých domoch majú na celú vec svoj názor a nový projekt podrobili kritike.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Namiesto administratívnej budovy

Výstavba by sa mala realizovať konkrétne na rohu Odbojárskej a Vajnorskej ulice neďaleko električkovej trate v mestskej časti Nové Mesto. Kto túto lokalitu pozná trochu lepšie, možno vie, že momentálne sa tam nachádza staršia nevyužívaná administratívna budova, ktorú by chcel investor projektu, spoločnosť KLM Group, s.r.o., zbúrať. Nový dom je projektovaný približne pre dvesto obyvateľov. Začiatok realizácie jeho výstavby je naplánovaný na september tohto roku, kým dokončiť by ho chcel investor o dva roky. Predpokladané investičné náklady by sa mali pohybovať okolo 6,65 milióna eur.

„Objemové a urbanistické riešenie navrhovaného objektu pre bývanie bude vo forme monobloku tvaru L, ktorý bude hmotovo uzatvárať jestvujúcu blokovú zástavbu na Vajnorskej ulici až po ulicu Odbojárov. Hmotové členenie ako aj osadenie objektu v rámci parcely rešpektuje okolitú zástavbu a výška rímsy kontinuálne bude nadväzovať na jestvujúci vedľajší objekt. Tvarové riešenie využíva jednoduché geometrické formy, pravidelnú štruktúru fasády s kamenným obkladom ustúpenú nad úroveň prvého podlažia a hmotu kvádra ustúpených podlaží. Stavba je koncipovaná na princípe harmónie a kontrastu, čím sa dosiahne vyvážené pôsobenie architektúry,“ uvádza sa v predloženom zámere o posudzovní vplyvov na životné prostredie.

Bytový dom by mal mať jedno podzemné a šesť nadzemných podlaží, k čomu je ešte potrebné prirátať dve ustúpené podlažia. Návrh je vypracovaný v dvoch variantoch, ktoré sa líšia najmä v počte bytových jednotiek: podľa prvého by malo ísť o 111 bytov, podľa druhého o 122. Parkovacie miesta, ktorých počet by mal byť 125, by sa mali nachádzať v priestoroch podzemného a prvého nadzemného podlažia. Obyvatelia domu budú mať k dispozícií tri vchody: dva na Vajnorskej ulici a tretí na ulici Odbojárov. Dispozične je teda objekt riešený ako trojtrakt.

Vchod do garáže ako kameň úrazu

Prístup do garáže by mal viesť z Bartoškovej ulice, čo je práve fakt, ktorý sa nie každému pozdáva. Majitelia bytov, ktoré sa nachádzajú na tejto ulici, sa obávajú zhoršenie svojej kvality svojho bývania. „Opäť sa zhorší životné prostredie a bývanie obyvateľov na Bartoškovej 6-8-10 a priľahlých susedných ulíc. Nevedia si predstaviť každodenné vchádzanie a vychádzanie stovky áut priamo pred obytným domom na Bartoškovej a ich dopravné zápchy v raňajšej a odpoludňajšej špičke. S týmto sa už stretávajú pri športových a kultúrnych podujatiach na zimnom štadióne Ondreja Nepelu,“ uvádza sa vo vyjadrení majiteľov dotknutých bytov. Podľa investora však vjazd do areálu navrhovanej činnosti bude zabezpečený z ulice Odbojárov a nie z Bartoškovej ulice.

Taktiež sa im nepáči zníženie počtu parkovacích miest na Bartoškovej ulici a pravdepodobný výrub stromov. „Rapídne sa zníži počet parkovacích miest na Bartoškovej pre ostatných obyvateľov. Už teraz je problém s parkovaním o čom dobre vie projektant a investor,“ vysvetľovali v rámci pripomienok. Podľa nich je totiž už teraz dopravná situácia v dotknutej lokalite katastrofálna. Ako tvrdí investor, na Bartoškovej ulici dôjde k zníženiu počtu súčasných parkovacích miest približne o dve. „Čo sa týka výrubu zelene, stavebníkovi bol vydaný právoplatný súhlas na výrub 44 stromov a 1 krovitej skupiny, avšak navrhovaná činnosť bude opätovne začlenená do krajiny pomocou sadovníckych úprav (20 kusov vzrastlých stromov v priestore parkoviska a pozdĺž prístupovej komunikácie od Bartoškovej ulice),“ uvádza sa v odpovedi investora.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.