23.05.2024

(Nielen) sto domov (nielen) pre Nitranov!

Satelitná výstavba je stále tu a dobre sa jej darí – tak by sme aspoň mohli usúdiť na základe projektu, ktorý sa chystá v blízkosti Nitry v obci s názvom Cabaj-Čápor. O čo v ňom ide? Nuž, o nič viac a o nič menej, ako o prípravu územia na výstavbu stovky nových rodinných domov.

Zdroj: www.novycabaj.sk

Výstavba v individuálnej réžií

Investičným zámerom navrhovateľa je komplexná príprava územia pre individuálnu výstavbu stovky rodinných domov. Samotný zámer, ktorý má pracovný názov „Obytný súbor Nový Cabaj II.“, rieši len prípravu územia, jeho dopravné napojenie na stávajúcu cestnú ciest, napojenie územia na prvky technickej infraštruktúry a vybudovanie prípojok inžinierskych sietí k hraniciam jednotlivých pozemkov. Predkladaný zámer technicky a technologicky teda nerieši samotnú výstavbu jednotlivých rodinných domov, pretože tá bude mať individuálny charakter, ktorý si určia už samotní majitelia a stavebníci.

Podľa investora, ktorým je Ing. Viliam Kompas z Nitry, je územie dobre dopravne prístupné a bezproblémovo pripojiteľné na potrebné inžinierske siete. Realizáciou zámeru sa časť obce, v ktorej sa činnosť navrhuje, zkompaktní a dotvorí tak ucelený obytný celok. Termíny prípravy územia sa dajú určiť len orientačne, ale podľa zámeru by sa projekt mal začať realizovať už v auguste tohto roku. Na odpredaj konkrétnym majiteľom a stavebníkom rodinných domov by pozemky mali byť pripravené o trinásť mesiacov neskôr. Pokiaľ ide o celkové náklady, tie by sa orientačne mali pohybovať na úrovni 2,5 milióna eur.

V súčasnosti je riešené územie využívané ako orná pôda a nadväzuje na stávajúcu obytnú časť obce, ako aj na novobudované zástavby rodinných domov. Nová zástavba by tak mala s tou doterajšou vytvoriť jeden komplexný celok, ktorý by mal byť prínosom aj pre samotnú obec, nakoľko prílev nového a ekonomicky aktívneho obyvateľstva je vždy pozitívnym prvkom.

Budú mať Nitrania záujem?

Vzhľadom na blízkosti obce Cabaj-Čápor ku krajskému mestu Nitra je logické, že nový obytný súbor bude určený najmä pre Nitranov. Informácia, že budú môcť využiť nové možnosti, ako sa dostať k svojmu vysnívanému bývaniu, je pre mnohých z nich určite minimálne zaujímavá. „Práve premýšľame s manželkou nad stavbou domu, len nemáme pozemok, takže sa po nejakom pozeráme. A vôbec by nám nevadilo, keby to nemalo byť priamo v Nitre, ale v nejakej blízkej obci,“ hovorí Roman Petrík z Nitry. Napokon, Nitrania si aj podľa nedávneho prieskumu istej agentúry na rodinné domy potrpia, nakoľko percentuálny podiel vlastníctva rodinných domov je najvyšší práve v Nitrianskom samosprávnom kraji. Zdá sa teda, že nielen tento, ale aj prípadné ďalšie rezidenčné developerské projekty by v Nitre a jej okolí mohli mať úspech. Spomeňme ešte , že okrem projektu Nový Cabaj II. do úvahy v tejto súvislosti pripadá napríklad Obytný súbor Rybník alebo Obytný súbor Nová Ivanka.

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.