23.05.2024

Nákupné centrum BEAN – ďalší stiahnutý projekt

Malo to byť nové obchodné centrum za viac ako 20 miliónov eur. Obyvatelia Záhorskej Bystrice, kde centrum malo stáť, sa však z pripravovaného projektu dlho netešili. Podobne ako v prípade dúbravského bytového domu „Skleník“, aj tu investor svoj zámer nakoniec stiahol.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Oficiálny názov tohto projektu je „Predmestské obchodné centrum BEAN“. Malo sa nachádzať neďaleko Bratislavy v Záhorskej Bystrici, konkrétne v lokalite zvanej Františkov majer na miestach medzi diaľnicou D2 a Hodonínskou cestou, kde sa v súčasnosti nachádzajú nevyužívané ovocné sady, zeleň a kríky. Predpokladaný časový plán výstavby mal byť deväť mesiacov, pričom začiatok realizácie bol naplánovaný na marec budúceho roku a koniec na december roku 2014. Stanovené investície mali dosiahnuť sumu 21,1 milióna eur. Podľa investora, bratislavskej spoločnosti Bean s.r.o., bola lokalita veľmi dobre vybraná. „Pozemok má severo – južnú orientáciu, rovinatý charakter a leží priamo medzi spomínanými komunikáciami. Ich bezprostredná blízkosť je pre obchodné centrum z hľadiska dostupnosti a viditeľnosti velkým prínosom. Na západnej strane, za diaľnicou D2, sa nachádzajú široké pásma polí, na ktorých by mal v blízkej budúcnosti vyrásť komplex Lamačská brána. Tento by synergickým efektom umocnil význam celého územia,“ uvádza sa v zámere pre zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ako ďalej zo zámeru vyplýva, lokalizácia nového obchodného centra nebola určené samoúčelne. „Na východnej strane, za Hodonínskou cestou sa terén bezprostredne začína dvíhať a tvorí úpätie Malých Karpát. Juhovýchodne od hodnoteného územia sa na úpätí Karpát nachádza Bratislavské Krematórium. Na pozemkoch medzi Krematóriom a Záhorskou Bystricou sa v posledných rokoch začalo s výraznou výstavbou bytov a rodinných domov. Celkovo prebieha v obciach na Záhorí excesívny proces výstavby prevažne obytného charakteru a výstavba nákupného centra s vyšším regionálnym záberom je v tejto časti Bratislavy a okolia žiadúca.“

Ako malo vyzerať?

Celková plocha obchodného centra Bean mala dosiahnuť viac ako 18 tisíc metrov štvorcových, z toho celková úžitková plocha necelých 15 tisíc metrov štvorcových. Predkladateľ pritom počítal s 370 miestami na parkovanie. Pokiaľ ide o architektúru samotného obchodného centra, malo ísť o komplex dvoch dvojpodlažných obchodných jednotiek, medzi ktorými mal byť rad menších jednopodlažných obchodov. Tie mali spolu vytvárať tvar písmena S. „Celkovo bude hmota ako celok dobre vizuálne vnímaná už pri prejazde Hodonínskou cestou autom a bude tak tvoriť vhodný komerčný akcent pre potencionálnych návštevníkov svojou samotnou polohou a zároveň svojím dispozično – prevádzkovým riešením, ktorého cieľom je jednoduché nasmerovanie ľudí do územia a čitateľnost vstupov do navrhovaných obchodných priestorov,“ píše sa v spomínanom zámere. Toto obchodné centrum by v prípade svojej realizácie nebolo osamoteným projektom svojho druhu, keďže v blízkosti sa nachádza napríklad Baumax či Storeland.

Postaví sa alebo sa nepostaví?

Zámer pre zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie spoločnosť Bean, s.r.o. podala ešte vo februári tohto roku. No už onedlho, tretieho apríla, svoj zámer stiahla. Tak to vyplýva z verejne dostupného dokumentu Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave, ktorý práve o tomto stiahnutí informuje verejnosť. Nepoznáme síce presné príčiny, prečo investor nakoniec podnikol takýto krok, Záhorská Bystrica však zatiaľ prišla o architektonicky zaujímavý objekt ponúkajúci dostupné obchodné služby.

 

autor: Andrej Jurica

Komentáre
Jedna odpoveď k “Nákupné centrum BEAN – ďalší stiahnutý projekt”
  1. janka hovorí:

    Celkom sa mi to paci, takze je to trochu skoda, ze sa nepostavi, keby vsetky obchodne centra vyzerali takto, nebolo by to na skodu

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.