23.05.2024

Na Štrbskom plese obnovia legendárnu zjazdovku

Zimná sezóna je už čo nevidieť tu a tak mnohí z vás, ktorí holdujú kvalitnému lyžovaniu, iste premýšľajú nad tým, ktoré zjazdovky vyskúšajú túto zimu. Jeden tip by sme pre vás mali: vo Vysokých Tatrách sa totiž rozhodli obnoviť jednu z najstarších zjazdových tratí. Ide pritom o zaujímavý projekt, ktorí by do našich veľhôr mohol prilákať ďalší kapitál vo forme turistov.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Na Hlavnej zjazdovke

Podľa investičného zámeru je účelom navrhovanej činnosti obnovenie pôvodnej zjazdovej trate, ktorá sa spája so začiatkami lyžovania na Štrbskom Plese. Hlavná zjazdovka, ako sa vtedy nazývala, začínala pod Soliskom a končila nad Štrbským plesom. Súčasťou zjazdovej trate bol aj vlek, ktorý meral takmer 3000 metrov. Dnes by obec Štrba túto zjazdovú trať chcela obnoviť. Na posúdenie predložila štyri varianty realizácie projektu. V každom z nich pôjde o obnovenie pôvodnej zjazdovej trate, vybudovanie premostenia navrhovanej obnovy zjazdovky a existujúcich bežeckých tratí, dobudovanie zasnežovacieho systému a o obnovenie osobného horského dopravného zariadenia. Varianty sa líšia výmerou zjazdovej trate, umiestnením údolnej stanice navrhovanej šesťmiestnej sedačkovej lanovky a spôsobom premostenia navrhovanej zjazdovej trate a existujúcich bežeckých tratí.

Stredisko s bohatou históriou

Ako uvádza investor v dokumente určenom na posúdenie vplyvov na životné prostredie, história Štrbského Plesa ako strediska zimných športov sa začala písať už koncom 19. storočia. Vďaka vynikajúcim prírodným podmienkam klimatickým a terénnym sa Štrbské Pleso po celoročnom sprístupnení, ktoré súviselo s dobudovaním tatranskej železnice v roku 1912, začalo postupne pretvárať na jedno z hlavných stredísk zimných športov vo Vysokých Tatrách. Na svahoch Predného Soliska bola v roku 1944 postavená jednoduchá drevená chata na kamennom základe, ktorá súvisela so stavbou prvého lyžiarskeho vleku. Lyžiarsky vlek bol na 38 drevených podperách a meral takmer 3000 metrov. Bol prvým vlekom v bývalom Československu a spĺňal najprísnejšie kritériá lyžiarskych vlekov v Európe.

Prečo Andelova zjazdovka?

Názov tohto projektu je spojený s legendárnym filmom. V roku 1955 totiž režisér Bořivoj Zeman natočil komédiu „Anděl na horách”, príbeh o revízorovi Gustávovi Andělovi, ktorý sa vybral na zimnú rekreáciu do Vysokých Tatier. Film sa natáčal v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese na hlavnej zjazdovke Solisko. Od tohto obdobia sa zaužíval pre hlavnú zjazdovku Solisko názov Andelova zjazdovka. Prevádzkovaná bola do roku 1969. Ako uvádza investor, v súčasnosti je snaha o dobudovanie celého areálu strediska cestovného ruchu Štrbské Pleso. Momentálne sa v stredisku vyskytuje takmer 7,2 km upravovaných zjazdových tratí s prislúchajúcimi osobnými horskými dopravnými zariadeniami a stravovacími zariadeniami. V rokoch 2013 až 2016 je plánované postupné dobudovanie strediska zjazdovými traťami, sedačkovou lanovkou a objektmi technicko-prevádzkového vybavenia a stravovania. Samotné vybudovanie Andelovej zjazdovky a lanovky by malo pre stredisko veľký význam, pretože by sa vytvorilo prepojenie lyžiarskeho areálu s ostatnými časťami Štrbského Plesa. Touto zjazdovkou a lanovkou by sa zároveň umožnil priamy prístup lyžiarom ubytovaným v zariadeniach okolo plesa a odbremenila by sa cestná doprava, ktorá je dlhodobo problematickejšou zložkou života na Štrbskom Plese.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.