23.05.2024

Miliónové centrum mieri do Fiľakova!

Mestečko Fiľakovo, nachádzajúce sa v okrese Lučenec v banskobystrickom kraji v novohradskom regióne, by sa už onedlho malo stať sídlom nového obchodného centra. To je pre obyvateľov Fiľakova dobrá správa, nakoľko by šlo o prvú stavbu takéhoto charakteru v tomto meste.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Centrum ešte nemajú

Za fiľakovským obchodným centrom stojí spoločnosť Ardis a.s. zo Žiaru nad Hronom, ktorú sme už na stránkach nášho magazínu spomínali v súvislosti s výstavbou podobných centier v Rožňave a Detve. Ako sa teda zdá, v hľadáčiku tohto developera sú predovšetkým mestá s menším počtom obyvateľom, čo na druhú stranu nie je vôbec na škodu, keďže práve v takýchto lokalitách obchodné centrá často absentujú a to by práve mala byť voda na mlyn investorom. Rovnaká situácia vládne aj vo Fiľakove, kde sa približne desaťtisíc obyvateľov musí uspokojiť s niekoľkým supermarketmi a jedným hypermarketom. Nehovoriac o tom, že miera nezamestnanosti sa v tomto meste pohybuje nad dvadsať percent a teda každá pracovná príležitosť Fiľakovčanom príde vhod. V tomto prípade by malo nové obchodné centrum do Fiľakova priniesť približne dvadsať novovytvorených pracovných miest.

Približne za milión

Okolitú zástavbu budúceho obchodného centra tvoria rodinné domy, areál futbalového ihriska a objekty autoumyvárky a čerpacej stanice pohonných hmôt. Dopravne je pozemok prístupný z Ulice partizánov, ktorá slúžila ako prístupová cesta k areálu schátralého kúpaliska a obchodného centra Tesco. Dotknuté územie, na ktorom sa obchodné centrum vybuduje, v súčasnej dobe predstavuje voľná disponibilná plocha bez vzrastlej zelene a bez nejakých nadzemných stavebných objektov. V blízkosti pozemku, na Biskupickej ulici, sa nachádzajú všetky inžinierske siete. Spoločnosť Ardis by výstavbu chcel zahájiť už v septembri tohto roku. Jej priebeh by mal byť veľmi rýchly – trvať by mal len štyri mesiace. Samozrejme, aj podľa vyjadrenia investora s výstavbou možno začať až po nadobudnutí a overení právoplatnosti vydaného stavebného povolenia. Predpokladané náklady by sa v tomto prípade mali dotknúť takmer jedného milióna eur.

Jedno podlažie stačí

Obchodné centrum je riešené ako jednopodlažná budova s otvorenou pasážou orientovanou smerom k parkovisku. Rozčlenené je na jednotlivé nájomné jednotky – prevádzky predajní a služieb. Z otvorenej pasáže sa priamo cez vstupné portály jednotlivých predajní vstupuje do každého obchodného priestoru samostatne. Riešenie fasády je štandardné pre Obchodné centrum Ardis. Tvar a veľkosť objektu sú upravené tak, že zohľadňujú originalitu danej lokality, tvar a veľkosť územia, ako aj všetky vzťahy súvisiace s daným pozemkom, čiže obchodné centrum by so svojím okolím malo korešpondovať. Čelná fasáda je tvorená súvislou lomenou presklenou plochou a podľa investora „pozýva“ svojim štýlom na vstup do obchodných priestorov. Pokiaľ ide o počet parkovacích miest, tých by nové obchodné centrum malo svojim návštevníkom ponúknuť v počte 57.

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.