23.09.2023

Košičania budú oddychovať na Bukovci

Obyvateľom východoslovenskej metropoly by už za nejaký čas mal začať slúžiť nový oddychový rezort so všetkým, čo k takému rezortu patrí a to len niekoľko kilometrov od samotných Košíc. Vybudovať by ho mali v neďalekej obci Bukovec, kde sa nachádza aj rovnomenná vodná nádrž.

Zdroj: www.enviroportal.sk

S veľmi čistou vodou

Vodná nádrž Pod Bukovcom sa nachádza pri rovnomennej obci Bukovec a to približne štyri kilometre na západ od hraníc Košíc. Vybudovaná bola na potoku Ida v šesťdesiatych rokoch minulého storočia ako havarijná nádrž úžitkovej vody pre potreby hutníckeho kombinátu, niekdajších Východoslovenských železiarní a terajšieho US Steel. Čo je však zaujímavé, vodná nádrž je charakteristická mimoriadne čistou vodou a v rekreačnom stredisku na jej brehu je možné kúpanie a pestovanie vodných športov či rybolovu, čo aj obyvatelia z obce a okolia využívajú. Pri Bukovci sa nachádza aj druhá nádrž, ktorá slúži ako zásobáreň pitnej, no táto je verejnosti neprístupná.

Oddych, ako sa patrí

Predmetom zámeru je projekt s názvom Rekreačný rezort Bukovec, ktorý má poskytnúť návštevníkom kvalitné služby a možnosti rekreácie zodpovedajúce dnešným potrebám. Cieľom je totiž vytvoriť originálny moderný komplex, ktorý poskytuje všetky služby spojené s oddychom, rekreáciou a pobytom pri vode. Rezort bude umiestnený priamo pri pláži, v ideálnej polohe predurčenej na služby a ubytovanie budúceho centra Bukovca.

Podľa predloženého architektonického zámeru navyše investor, spoločnosť Enviroline, s.r.o. so sídlom v Košiciach, uvažuje zvýšiť ubytovaciu kapacitu k existujúcej stavbe vo forme nadstavby a prístavby. Vzniknúť by tak mali ďalšie poschodia. Ďalšia prístavba by sa zrejme mala dotýkať samostatného apartmanového domu. Priamo na pláži by mal byť umiestnený dom služieb s bufetom, reštauráciou a požičovňou potrieb pre všetky vodné športy, vrátane potrieb pre rybolov. Priestor medzi oboma objektmi vypĺňa kúpalisko s troma bazénmi, množstvom atrakcií pre deti, ale aj dospelých. Bazény sú rozdelené podľa funkcií a hĺbky vody na plavecký bazén, relaxačný a detský bazén. Ku každému bazénu sú priradené adekvátne atrakcie. Relaxačný bazén obsahuje masážne podvodné lehátka, vodný dáždnik ale aj oddychové sedenia po okrajoch. V celom priestore rezortu sú k dispozícii lehátka, slnečníky, sprchy, šatne a toalety. Pozdĺž celého pozemku bude vytvorená promenáda, čiže chodník pre peších, ktorý spája všetky atrakcie a umožňuje príjemnú prechádzku prostredím.

Podľa investora tento atraktívny lokalitný program architektonicky dotvorí priestor a panorámu v danej lokalite. Projektu by malo pomôcť aj to, že z hľadiska polohy voči významným centrám osídlenia a sídelným rozvojovým osiam je obec v ťažiskovej polohe. Nadväzuje totiž na mesto Košice. Znamená to teda, že uvedené skutočnosti by mali výrazne prispieť k vytvoreniu relevantných predpokladov na rozvoj turizmu a rekreácie minimálne na regionálnej úrovni. Projekt by mal stáť tri milióny Eur a investor plánuje zahájiť výstavbu ihneď po získaní právopllatných rozhodnutí.

 

autor. Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.