24.09.2023

Európske domácnosti najviac míňajú na bývanie a energie

Čo je pre európske domácnosti dôležité? Na čo míňajú svoje výdavky? Zaujímavý pohľad do domácností v krajinách Európskej únie a na ich výdavky nám poskytol Eurostat, európsky štatistický úrad. Poďme sa na to pozrieť bližšie.

Na také „nepotrebné“ veci

V roku 2015 domácnosti v Európskej únii dali takmer štvrtinu svojich spotrebných výdavkov na bývanie, vodu, elektrinu, plyn či iné palivá. To podľa Eurostatu predstavuje celkové výdavky takmer 2000 miliárd Eur, čo je približne 13,4 percenta Hdp Európskej únie. Tieto položky sú zďaleka najvýznamnejšími výdavkami domácností v tomto zoskupení štátov. Tiež sú to výdavkové položky, ktorých podiel sa zvýšil najvýraznejšie počas posledného desaťročia – z 22,5 percent celkových výdavkov domácností v roku 2005 na 24,4 percent v roku 2015. Podobné trendy v tejto súvislosti možno pozorovať v úplnej väčšine krajín Európskej únie, hoci samozrejme v odlišnej miere. Okrem toho veľký podiel celkových spotrebných výdavkov domácností bolo taktiež použitých na dopravu, na potraviny a nealkoholické nápoje a na ostatné tovary a služby, ako sú finančné služby, poistenie, rekreácia a kultúru, ako aj na reštaurácie a hotely.

Najdrahšie sa žije v Dánsku a Fínsku

Najvyššie výdavky domácností na bývanie za minulý rok Eurostat „odhalil“ v Dánsku a Fínsku, najnižšie na Malte. V roku 2015 na bývanie, vodu, elektrinu či plyn, prípadne iné palivá Dáni minuli 29,4 percent, Fíni 28,2, Francúzi 26,4, Švédi 26, Česi 25,9 a obyvatelia Spojeného kráľovstva 25,6 percenta. Na opačnom konci stupnice figuruje už spomínaná Malta s 10,1, Litva s 15,8, Cyprus so 16,6 či Estónsko s 18 percentami. Slovensko by sme v tomto pomyselnom rebríčku našli v hornej polovici, nakoľko naši obyvatelia za bývanie a veci s ním spojené za rok 2015 dali 24,9 percenta svojich celkových výdavkov.

Najväčší nárast v Španielsku, Írsku a Portugalsku, u nás pokles

V rokoch 2005 až 2015 sa podiel výdavkov domácností na bývanie, vodu, elektrinu, plynu a iných palív zvýšil v prevažnej väčšine členských štátov. Najvýznamnejší nárast bol zaznamenaný v Španielsku zo 17,4 percent celkových výdavkov domácností v roku 2005 na 23 percent v roku 2015. Podobne na tom je aj Írsko či Portugalsku. Naopak, podiel výdavkov na spomínané komodity poklesol najviac na Slovensku a to z 26,2 v roku 2005 na 24,9 percent a v roku 2015. V tomto kontexte by to teda mohlo znamenať menšie zaťaženie slovenských domácností výdavkami na bývanie či energie a presunutie časti ich finančných zdrojov do iných sektorov, napríklad dovolenky, kúpu auta a podobne.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.