22.07.2024

Čo nové v zóne Mlynské Nivy – Západ?

Obytná a polyfunkčná zóna Mlynské Nivy – Západ v mestskej časti Ružinov by sa pomaly, ale isto mala prebúdzať k životu. Jedným z prvých objektov, ktorý by na tomto mieste v súvislosti s vytýčenou urbanistickou štúdiou mal vyrásť, je polyfunkčný bytový dom Nivy Slo.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Odsúhlasená s ťažkosťami

Urbanistická štúdia Mlynské Nivy – Západ, ktorá je vymedzená ulicami Prievozská, Bajkalská, Plynárenská a Prístavná, sa na stôl ružinovských poslancov dostala niekoľkokrát, pričom s jej odsúhlasením boli spočiatku nemalé problémy. Ide v nej prakticky o vznik novej štvrte a to na území, kde sa nachádzajú bývalé výrobné podniky a skladové priestory. Základom bolo teda oživenie dotknutej oblasti a jej opätovné sfunkcionalizovanie, pravda, v úplne iných územno-plánových súvislostiach, ako tomu bývalo predtým. Vybudovať sa tu totiž mali najmä rezidenčné objekty, ktoré sem mali priniesť veľké množstvo bytov.

Návrh štúdie však spočiatku narážal na odpor zo strany mietnych poslancov. Prvé dve hlasovenia boli pre ňu neúspešné, keďže ružinovské zastupiteľstvo jej vyčítalo niekoľko slabín, medzi ktoré patrilo napríklad málo zelene. Pri treťom predložení, na jeseň roku 2010, však bola urbanistická štúdia Mlynské Nivy – Západ úspešná a tým pádom aj vznik novej zóny poslanci odsúhlasili. Vo výstavbe megaprojektov, ako je napríklad 3nity, ktorý sa nachádza v severnej časti dotknutého územia, tak už nič nestálo v ceste. No sú tu samozrejme naplánované aj iné projekty, ako napríklad Residence Mlynské Nivy za osemnásť miliónov eur. V tomto prípade ide o výstavbu troch vežových budov s 32 nadzemnými podlažiami, v ktorých sa byty budú nachádzať od tretieho podlažia vyššie. Okrem bytov sa tu však nájde priestor aj pre fitness centrum, lekára, bistro, expozitúru banky, reštauráciu, coffe bar či obchody.

Objekt Nivy Slo

Ďalším projektom, ktorého výstavba by v tomto čase mala byť už na spadnutie, je polyfunkčný bytový dom s názvom Nivy Slo na ulici Mlynské Nivy. „Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevádzka polyfunkčného objektu, obdĺžnikového pôdorysu, pozostávajúceho z prízemia a 9-tich poschodí, z toho dve posledné sú ustupujúce a jedného podzemného podlažia. V suteréne objektu je umiestnená statická doprava. Na prízemí objektu v severnej časti sú umiestnené obchodné priestory (440m2), technické priestory a vstupné priestory s vertikálnymi komunikačnými jadrami, vo zvyšnej časti prízemia je umiestnená statická doprava,“ uvádza sa v predloženom zámere o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Projekt polyfunkčného domu, kde by sa malo nachádzať 157 bytov, je vypracovaný v dvoch variantoch. Tie sa však nelíšia v umiestnení objektu alebo jeho architektúre – ide prakticky len o rozdiely v zabezpečovaní tepla a teplej vody.

Začiatok výstavby, pri ktorej sa predpokladajú investičné náklady na úrovni 17 miliónov eur, bol naplánový na máj tohto roku a jej dokončenie o dvanásť mesiacov neskôr. V apríli však ešte len magistrát hlavného mesta vydal záväzné stanovisko k uvedenej investičnej činnosti, v ktorom s výstavbou súhlasí, ale investora zaviazal splniť niekoľko podmienok týkajúcich sa najmä dopravnej situácie a statickej dopravy. Realizácia projektu je však na dobrej ceste a spolu s ňou vlastne aj zrevitalizovanie celej zóny Mlynské Nivy – Západ.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.