24.09.2023

Cirkev ako developer?

Na Slovensku pôsobí pomerne značný počet developerských skupín, známych či menej známych, ale v každom prípade sa snažiacich presadiť sa na tomto investičnom poli. Je však viac ako zaujímavé, keď sa medzi nich chce dostať inštitúcia, ktorá sa len ťažko v našom povedomí spája so slovom developer. Ide totiž o Rímskokatolícku cirkev, ktorá mala v pláne zrealizovať v bratislavskej Petržalke istý megaprojekt.

Zdroj: www.bratislava.sk

Administratíva, bývanie, rekreácia

Všetky tieto tri činnosti uvedené v našom medzititulku mali byť obsiahnuté v projekte, ktorý chcela na svojom majetku vybudovať Rímskokatolícka cirkev, konkrétne Bratislavská arcidiecéza. Mal sa nachádzať v severozápadnej časti Petržalky, na území s názvom Kapitulské polia, ktoré sú majetkom cirkvi. To, že malo ísť o skutočne rozsiahly projekt, vyplýva aj zo sumy uvedenej v investičnom zámere: 275 až 356 miliónov eur, podľa toho, pre aký variant by sa investor nakoniec rozhodol.

O čo teda v tomto projekte s názvom „Kapitulské Polia, zóna administratívy, bývania a rekreácie“ konkrétne ide? „Navrhovaná činnosť predstavuje výstavbu komplexu objektov, ktorý počíta s funkčným využitím malopodlažnej a viacpodlažnej bytovej zástavby, s funkciou občianskej vybavenosti, objektmi pre využitie školstva, sociálnych služieb a kultúry. Bytové domy budú obsahovať okrem funkcií bývania aj priestory občianskej vybavenosti, ako sú – obchody a služby, kancelárske priestory, verejné stravovanie, lekárne, zariadenia finančných služieb a iné. Časť územia bude venované objektom s funkčným využitím pre šport, relax a voľný čas.“

Čiže malo ísť nielen o rodinné domy, ale aj polyfunkčné bytové domy, v ktorých sa mali nachádzať obchodné priestory, kancelárie či služby. Okrem týchto atribútov developerského projektu tu však mali byť ešte aj priestory určené pre školu, polikliniku, hotel, športové či kultúrne aktivity a tak ďalej. Projekt sa mal rozkladať na skutočne rozsiahlom území: 37,6 alebo 46,2 tisíc metrov štvorcových. Pokiaľ ide o termíny výstavby, v investičnom zámere sa predpokladal začiatok v júni tohto roku a dokončenie o sedem rokov neskôr, čiže v roku 2019. Žiadny stavebný pohyb však na Kapitulských poliach nenastal. Prečo?

Projekt by znamenal komplikácie

Takto v skratke by sme mohli vyjadriť názor zástupcov mestskej časti Petržalka, ktoré uviedli ešte v minulom roku. Ako sa pre agentúru TASR vyslovila hovorkyňa mestskej časti Mária Grebeňová-Laczová, existovali k investičnému zámeru závažné pripomienky. Podľa jej vyjadrenia išlo o bežný developerský projekt, ktorý sa zameriava iba na veľký počet bytov na malej ploche a nedostatočne rieši novú kvalitu bývania v tejto lokalite. Navyše išlo o zástavbu veľkého rozsahu na doteraz nezastavaných plochách, kde by došlo k zásadnej zmene funkčného využitia územia. Projekt rovnako nedával podľa vyjadrenia tlačovej tajomníčky odpoveď na to, ako bude riešená dynamická doprava. Tá by totiž bez vybudovania nosného dopravného systému ďalšou výstavbou ešte viac zaťažila existujúce mosty.

Tieto pripomienky mala petržalská mestská časť voči projektu Kapitulské polia ešte v okóbri minulého roku. Územné konanie tak bolo prerušené a s ním aj celá realizácia tohto ojedinelého projektu, v ktorom cirkev figurovala prakticky ako developer. V každom prípade však bude magazín realexpert.sk sledovať, ako sa to s Kapitulskými poliami nakoniec vyvinie. Je možné, že cirkev ešte nepovedala posledné slovo.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.