18.04.2021

Bytový dom Nobelova verzus ochranári

Na Podnikovej ulici v Bratislave nachádzajúcej sa neďaleko železničnej stanice Bratislava – Predmestie by sa už v tomto roku mala začať výstavba nového bytového domu. Na prvý pohľad nič zvláštne, až na to, že do investora sa „obuli“ ochranári, ktorí s projektom zásadne nesúhlasia.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Pre takmer 300 ľudí

Investor projektu, ktorým je bratislavská spoločnosť Nobelova Invest, s.r.o., má záujem na Podnikovej ulici v mestskej časti Nové Mesto postaviť bytový dom, v ktorom by sa malo nachádzať 140 bytových jednotiek. To by znamenalo, že okolo 280 ľudí by tu mohlo získať svoj nový domov. Popritom sa pre nich vybuduje 233 parkovacích miest, z ktorých 95 sa bude nachádzať v parkovacej garáži. Projekt by sa podľa zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie mal začať realizovať už v tomto roku, pričom investor predpokladá ukončenie výstavby o dva roky neskôr. Pokiaľ ide o predpokladanú výšku investícií, tá by sa mala pohybovať na úrovni 7,3 milióna eur. Nový bytový dom je koncipovaný ako osemposchodová budova, pričom byty sa budú nachádzať na druhom až ôsmom nadzemnom podlaží. Prvé podzemné a čiastočne aj prvé nadzemné podlažie budú slúžiť ako priestory na parkovanie vozidiel. Podľa týchto informácií teda investor nechce nič iné, iba využiť funkčný potenciál dotknutého pozenku v zmysle územného plánu, ako uvádza aj v predloženom zámere.

Ochrancovia prírody sú proti

Hoci, ako sme spomínali, sa na prvý pohľad tento investičný zámer zdá byť v úplnom poriadku, miestni ochrancovia prírody majú na to diametrálne odlišný názor. Podľa vyjadrenia mestského výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, ktoré sa nachádza v rozhodnutí Obvodného úradu životného prostredia Bratislava o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, by sa na dotknutom pozemku mal realizovať nulový variant, ktorý de facto znamená žiadnu výstavbu. Zdôvodňujú to tým, že na tomto mieste sa v súčasnosti nachádza viac ako 260 stromov. Ako vyplýva z ich vyjadrení, takéto miesto si zaslúži zostať bokom od podobných investičných zámerov, nakoľko je v hlavnom meste len výnimočne možné nájsť pol hektára zelenej plochy, aká sa nachádza na Podnikovej ulici.

„Výstavba bytového domu zlikviduje až 85 percent plochy zelene, zvýši intenzitu automobilovej dopravy v dotknutom území. Tým nespochybniteľne zhorší životné prostredie a kvalitu života v tomto území a priľahlej časti centra Bratislavy. Zachová sa iba 15 percent pôvodnej zelene, nové plochy budú vytvorené iba na streche podzemnej garáže, prípadná náhradná výsadba pozdĺž Nobelovej ulice nevytvorí nové zelené plochy, tie tam už sú (trávniky)…“ uvádza sa v stanovisku ochranárov. Okrem iného tiež nepovažujú výstavbu vedľa železničnej trate za rozumné riešenie a takisto majú obavy, že by pôsobením výrubu stromov mohlo dôjsť k zmene prúdenia podzemnej vody, čo by mohlo spôsobiť problémy s jej odvádzaním do kanalizácie.

Bude teda zaujímavé sledovať, ako sa celá vec s projektom bytového domu bude vyvíjať. Ako totiž rozhodol Obvodný úrad životného prostredia, tento zámer sa z hľadiska vplyvov na životné prostredie bude posudzovať. Či sa ho teda nakoniec podarí investorovi zrealizovať, môže byť zatiaľ len predmetom špekulácie.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.