23.06.2024

Bratislavu čaká oprava Dunajskej promenády

Bratislavské nábrežie Dunaja na strane Starého Mesta je obľúbeným miestom ako stvoreným na príjemné prechádzky veľkomestom za asistencie rieky. No zatiaľ, čo Dunajská promenáda v úseku obchodného centra Eurovea je skutočne dôstojným miestom európskeho hlavného mesta, jej časť medzi River Parkom a internátom Lafranconi sa takýmto prívlastkom zatiaľ pochváliť nemôže. Všetko by sa ale mohlo napraviť už v najbližšom období.

Zdroj: www.uzemneplany.sk

Úsek nespĺňa podmienky

Dunajská promenáda na ľavom brehu rieky sa tiahne od Karloveskej zátoky cez zóny River Parku a Starého mesta až po multifunkčný komplex Eurovea. „Úsek v priestore River Parku, a úsek od mosta SNP po Euroveu sú zrekonštruované, a ponúkajú rôzne možnosti pre aktívny oddych, prechádzky, bicyklovanie, korčuľovanie atď. Súčasťou promenády je cyklotrasa medzinárodného významu. V týchto častiach je realizovaná nová protipovodňová úprava, ktorá odoláva tisícročnej maximálnej hladine Dunaja plus 0,5 m. Zámerom mesta je upraviť postupne celý úsek ľavého brehu rieky na takúto úroveň protipovodňovej ochrany a zároveň dobudovať promenádu v celej dĺžke, aby slúžila obyvateľom pre rôzne rekreačné a voľnočasové aktivity,“ uvádza sa v zámere o posúdenie vplyvov na životné prostredie, ktorý má slúžiť ako podklad pre investičný zámer spoločnosti IVASO, s.r.o.

Nefunguje prakticky nič

Podľa vyjadrenia investora v zámere spomínaný úsek dunajskej promenády medzi River Parkom a internátom Lafranconi v celkovej dĺžke 951metrov v súčasnosti nespĺňa funkčné či estetické kritériá mesta na nábrežnú promenádu hlavného mesta, ba dokonca, ako sme už spomenuli vyššie, nie je v norme ani z hľadiska protipovodňovej ochrany. „Komunikácie sú poškodené, chôdza, korčuľovanie a bicyklovanie je nekomfortné a miestami nebezpečné. Spádovanie plôch nezabezpečuje dostatočný odtok povrchových dažďových vôd. Zábradlie z travertínu je čiastočne poškodené a nevyhovuje kvôli svojej priepustnosti protipovodňovým požiadavkám. Takisto sú priepustné a neudržiavané ocelové casti zábradlí. Verejné osvetlenie vyžaduje modernizáciu,“ uvádza sa v zámere.

Zmena k lepšiemu

Podľa vysvetlenia nachádzajúceho sa v spomínanom zámere, úroveň technického a funkčného riešenia, ako aj architektonického stvárnenia bola v zásade stanovená už upravenými úsekmi v priestoroch Eurovea, Starého mesta a hlavne susediaceho River Parku. „Cieľom je vybudovať protipovodňovú úpravu nábrežnej hrany na požadovanú výšku ako aj vytvoriť atraktívnu pešiu a cyklistickú trasu na dlžke 951 m pri priemernej šírke asi 7m. To je plocha o rozlohe 6786 m2, pozdĺž ľavého brehu Dunaja, ktorá by v budúcnosti nemala byť dotknutá výstavbou, predpokladanou v priestore medzi River Parkom a internátom Lafranconi,“ uvádza sa v ňom.

V mieste dnešného hlavného nástupu do areálu PKO sa podľa zámeru v obmedzenom rozsahu umiestnia lavičky, stojany na bicykle, informačné prvky a koše na odpadky. Verejné osvetlenie bude riešené obdobne ako na promenáde pred River Parkom. Uplatnia sa stožiarové svietidlá osadené na korune betónového obkladu zábradlia v takých istých pravidelných odstupoch. Rekonštrukcia promenády by mala trvať približne tri mesiace.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.