22.07.2024

Bratislavské Bory sa rozrastajú

Investičná skupina Penta neúnavne stavia na Boroch, čoho výsledkom je aj ďalších sedem objektov. Vyrásť by tu totiž mal nový komplex obchodno-výstavných objektov, ktoré oficiálne stavia akciová spoločnosť Bory.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Bory sa rozširujú

Podľa navrhovaného investičného plánu ide o výstavbu komplexu pozemných stavieb, respektíve obchodno-výstavných objektov. Užívateľom bude samotný investor, čiže spoločnosť Bory, a.s., ale hlavne budúci vlastníci, nájomníci a samozrejme návštevníci jednotlivých priestorov v obchodno-výstavných objektoch. Stavba sa bude nachádzať v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Pozemok je v súčasnosti ohraničený Retailovou zónou Bory, na ktorú priamo nadväzuje výstavba nákupného centra Bory Mall. Neďaleko je tiež komplex obchodného centra Metro, inak územie ohraničuje väčšinou poľnohospodárska pôda. Obchodno-výstavný komplex bude teda dopĺňať celú zónu, ktorá v sebe skĺbi obchod, bývanie a služby.

Bude ich sedem

Investičný návrh počíta s vybudovaním siedmych obchodno-výstavných objektov v pravidelnom rastri. Každý objekt bude tvorený viacerými obchodno-výstavnými jednotkami ako samostatné nájomné jednotky predajcov. Každá z nich predstavuje jednu nájomnú jednotku v rámci objektu. Vytvorená bude z dvoch podlaží. Na prízemí je to vstupná časť a výstavný priestor, sociálne zázemie, vertikálne jadro, vstupná časť do obchodno-výstavného priestoru a obchodno-výstavný priestor s átriom a vertikálnou komunikáciou. Na poschodí sa nachádza kancelária personálu, sociálne a technické zázemie a obchodno-výstavný priestor.

Veľkolepé Bory

Ako sme spomínali, projekt Bory je skutočne veľkým sústom, čo platí najmä pre jeho rezidenčnú časť. O tom, že pôjde o skutočne rozsiahlu výstavbu, hoci v konečnom dôsledku ide len o prvú etapu, svedčí fakt, že sa v rámci nej má zrealizovať až desať nových obytných domov. Investor počíta s tým, že svoj nových domov by tu mohlo nájsť približne 888 obyvateľov. Jedná sa o samostatne stojace bytové domy identicky orientované v smere východ – západ. „Takmer v rovinatom, jemne sa zvažujúcom území, vytvára zástavba desiatich bytových domov zelený, proti vetru chránený vnútroblok. V tomto vnútornom oddychovom priestore plnom zelene navrhujeme umiestniť voľno-časové aktivity, detské ihriská a kaviareň úplne v srdci celej urbanistickej štruktúry obytného bloku,“ uvádza sa v investičnom zámere. Ako ďalej pokračuje, kaviareň svojou polohou v území predstavuje určitý orientačný bod a svojou funkciou celoročného príjemného posedenia, v lete s exteriérovým terasovým sedením aj cieľový bod všetkých rezidentov a prípadne aj návštevníkov z budúcnosti plánovaného objektu občianskej vybavenosti.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.