22.02.2024

Aby hypotekárne prostredie zdravé bolo

Aj prostredie hypotekárnych úverov potrebuje isté pravidlá, aby sa tento segment nevymkol spod kontroly a nenarobil podobnú „paseku“, akej sme pred niekoľkými rokmi boli svedkami v Spojených štátoch amerických. A aby všetko bolo v poriadku, na celý úverový trh dozerá Národná banka Slovenska.

Úvery rastú

Počet úverov na bývanie jednoducho rastie. Je to fakt, ktorý je príznačný nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európsku úniu. Samozrejme, ruka v ruke s ním idú aj refinancovania úverov už existujúcich. Podľa vyjadrenie Národnej banky Slovenska však nejde o niečo, čoho by sme sa mali obávať. „Národná banka Slovenska nevníma rast úverov domácnostiam z hľadiska stability slovenského finančného sektora negatívne. Podobne aj určitá miera refinancovania existujúcich úverov prispieva k zlepšeniu konkurenčného prostredia na trhu retailových úverov,“ uvádza vo svojom odporúčaní.

Ako ďalej pokračuje, z pohľadu stability celého finančného sektora je dôležité, aby uvedené trendy boli založené na zdravom prístupe zo strany bánk a neviedli ku kumulácii rizík bánk aj ich klientov v budúcnosti. „Národná banka Slovenska vo svojich publikáciách už viackrát upozornila na rastúci trend poskytovania úverov na bývanie s vyššou hodnotou podielu objemu poskytnutého úveru k hodnote jeho zabezpečenia, takzvaného LTV,“ uvádza. Pri relatívne významnej časti nových úverov na bývanie dosahuje hodnota LTV úroveň sto percent.

To podľa NBS môže viesť k zvýšenému riziku tvorby nerovnováh na trhu nehnuteľností s možnými negatívnymi dôsledkami na banky, ich klientov a ekonomiku ako celok. „Národná banka Slovenska považuje za dôležité, aby banky adekvátne vyhodnocovali schopnosť retailových klientov splácať svoje záväzky voči bankám. Osobitne v období nízkych úrokových sadzieb je dôležité hodnotiť schopnosť klientov splácať úvery dostatočne konzervatívne aj vzhľadom na riziko budúceho zvýšenia úrokových sadzieb, a tým aj splátok úverov,“ vysvetľuje vo svojom odporúčaní.

Vylúčenie dlhodobejších rizík

Od tohto roku by do platnosti na základe odporúčaní Národnej banky Slovenska do platnosti malo vstúpiť aj trochu prísnejšie posudzovanie klientov, pokiaľ ide o ich schopnosť splácania hypotekárnych úverov. Doteraz banky pri poskytovaní úverov a to aj hypotekárnych, pri ktorých ide v drvivej väčšine o dlhoročné splácanie, vychádzali iba z ich momentálnej finančnej situácie, prípadne sa vzhľadom na úverový register pozerali tak trochu do úverovej minulosti klienta. To by sa však malo zmeniť. Keďže úroková sadzba sa po období fixácie môže zvýšiť a aj sa zvýši, pre banky bude dôležité otestovať si schopnosť svojich klientov úver splácať aj v prípade zvýšenia úverovej sadzby o dve percentá. Toto opatrenie by malo znížiť rizikovosť poskytovania úverov a tiež zvýšiť potrebnú opatrnosť bánk.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.