23.05.2018

Zmeny v „slovenskom Hollywoode“

Už niekoľko rokov sa hovorí o výstavbe na slovenské pomery výnimočného a nevšedného projektu Film Park, ktorý by sa mal nachádzať v bratislavských Jarovciach. Projekt sa síce ešte do fázy svojej realizácie zatiaľ nepreklopil, udiali sa v rámci neho isté zmeny, ktoré určite stoja za povšimnutie.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Filmy v Jarovciach

Jarovce sa stanú miestom vytvorenia komplexnej prevádzky filmovo – televíznej tvorby a s tým súvisiacimi podpornými službami. V rámci výrobného areálu je navrhnutých niekoľko stavebných objektov. Hlavný stavebný objekt je určený na filmovú výrobu a prevádzky s ňou spojené, ako produkcia či postprodukcia a v ďalších troch stavebných objektoch sa nachádzajú podporné výrobné prevádzky, čiže výroba a skladovanie kulís. Územie, na ktorom je táto činnosť navrhovaná, sa nachádza v tesnej blízkosti hraničného prechodu do Rakúskej republiky v katastri mestskej časti Bratislava-Jarovce, s budúcim napojením priamo na diaľnice D2 a D4. Stanú sa najmodernejším filmovým centrom v strednej Európe.

Úplne iný priemysel

Podľa investora projekt predstavuje výrazne iný druh výroby, ako priemyselná výroba všetkých druhov. Je to výroba kreatívna, interiérová vo filmových halách, prísne odhlučnených a exteriérová v množstve vysokej a nízkej zelene s vodnou plochou. Projekt využíva alternatívne zdroje energie a je navrhnutý v súlade s ochranou prírody a šetrným prístupom k životnému prostrediu. Vytvára tiež podmienky pre vzdelávanie v oblasti technológií filmového priemyslu a to vybudovaním vzdelávacieho školiaceho centra.

Filmové a televízne štúdia s najnovšími technológiami poskytnú podporu pre tuzemské i zahraničné filmové projekty a kreatívny priemysel. Stanú sa najmodernejším filmovým centrom v strednej Európe. Budú zaberať územie o rozlohe 276 tisíc metrov štvorcových, z čoho zastavaná plocha tvorí takmer 59 tisíc metrov štvorcových. Celkový objem investícií projektu predstavuje sumu 103 miliónov eur a celý projekt vytvorí 320 pracovných miest. Výstavba areálu je rozplánovaná na tri etapy, ktoré tvoria samostatné funkčno-prevádzkové celky prepojené tematikou Film Parku celého projektu.

Projekt pôvodne počítal len s rozlohou šesť hektárov. Ako teda vidno, celková plocha sa výrazne zväčšila. Väčšie „počty“ sa však týkali prakticky každej oblasti výstavby. Napríklad aj takých parkovacích miest malo byť pôvodne len 355 a podľa najnovšieho projektu by nakoniec malo byť 495. Ďalšou významnou zmenou, respektíve pridanou hodnotou bude aj vodná plocha a investor dokonca ohlásil aj využitie alternatívnych zdrojov energie.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.