08.12.2022

Tri otázky o stavebnom povolení

Pokiaľ ste sa rozhodli postaviť si dom a týmto spôsobom vyriešiť svoju otázku bývania, čaká vás pomerne veľké množstvo „peripetií“ s vybavovaním potrebných dokladov. Jedným z nich je aj stavebné povolenie, ktoré je akýmsi základným pilierom každej legálne realizovanej stavby. Na to, ako prebieha proces jeho vydania a čo k tomu potrebujete, sa pozrieme práve teraz.

Na čo nám je dobré?

Stavebné povolenie potrebuje každý, kto sa rozhodol niečo stavať, či už ide o administratívnu budovou, obchodné centrum, priemyselnú halu alebo rodinný dom. Bez tohto povolenia nie je možné zahájiť realizáciu výstavby – v opačnom prípade by išlo o takzvanú čiernu stavbu, ktorej výstavba podlieha pokutám. Aj keď treba povedať, že na Slovensku tieto pokuty nie sú nijako zvlášť vysoké a známe sú prípady, kedy sa stavba najprv postavila a až potom staviteľ či investor zháňal stavebné povolenie. Touto cestou sa však radšej nevydávajte, pretože pokuta za stavbu na čierno môže byť až do výšky 33 tisíc eur a to by sa váš rodinný dom poriadne predražil. V každom prípade bola ešte pred niekoľkými rokmi pripravená novela stavebného zákona, ktorá mala zabezpečiť podstatne prísnejší postup voči čiernym stavbám. Tie by bolo podľa nej možné aj zbúrať a okrem toho sa zvýšili aj pokuty za takéto stavby. Novela však nenašla pochopenie v parlamente a tak stále platí starší stavebný zákon.

Ako ho dostať?

Všetky náležitosti potrebné k získaniu stavebného povolenia by ste mali začať vybavovať v dostatočnom predstihu pred plánovaným začiatkom samotnej výstavby. Musíte totiž myslieť na to, že každý z dotknutých orgánov zainteresovaných v stavebnom konaní má zo zákona tridsaťdňovú lehotu na vydanie rozhodnutia, čo v konečnom dôsledku môže byť poriadne dlhá doba. Na to, aby ste mohli podať žiadosť na príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia, musíte predložiť v prvom rade list vlastníctva pozemku, stavebný projekt a vyjadrenie účastníkov stavebného konania. Pri tejto poslednej menovanej podmienke sa na chvíľu pristavme, pretože nie každý staviteľ presne vie, koho si vlastne pod týmto má predstavovať.

Jednoducho povedané, účastníkom stavebného konania je každá osoba, ktorá je určitým spôsobom zainteresovaná do výstavby vášho domu. Do tejto skupiny teda patríte v prvom rade vy ako stavebník, potom sú to všetky osoby, ktoré majú vzťah vlastníctva k pozemku alebo plánovanej stavbe, ďalej všetci susedia, ktorých sa výstavba priamo dotýka, všetky orgány v stavebnom konaní, projektant stavby a taktiež stavebný dozor. Aby ste mohli dostať stavebné povolenie, musíte predložiť vyjadrenie všetkých účastníkov konania. To by samozrejme nemalo obsahovať žiadne námietky z ich strany. Účastníci konania majú pätnásťdňovú lehotu na odvolanie sa po obdržaní stavebného povolenia a až potom toto nadobúda právoplatnosť.

Čo potrebujete k žiadosti?

Stavebníci často narážajú na problém, že vlastne poriadne nevedia, aké všetky dokumenty je potrebné predložiť spolu so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia. Táto neznalosť vám môže poriadne predĺžiť celý proces vybavovania. Poďme si to teda zhrnúť: ako sme si už spomínali, najprv ide o list vlastníctva pozemku, ďalej stavebný projekt s celou dokumentáciou, ktorého súčasťou by mala byť koordinačná situácia osadenia stavby, k tomu sa viaže aj certifikát o odbornej spôsobilosti projektanta, územné rozhodnutie, súhlas a vyhlásenie osoby zabezpečujúcej stavebný dozor, že na celý projekt bude odborným spôsobom dohliadať, súhlas vodární, elektrární a prípadne plynární, že je dom možné napojiť na vodu, kanalizáciu, elektrinu a plyn a potrebujete aj súhlas obecného či mestského úradu s tým, že budete v malom množstve prostredníctvom plynového kotla znečisťovať ovzdušie.

Ak si čo najskôr zoženiete všetky potrebné doklady a predložíte ich stavebnému úradu, v prípade, že nanestanú nijaké výraznejšie komplikácie, stavebné povolenie k svojmu domu by ste mohli mať v rukách už o tri mesiace. To je však ten ideálny prípad.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.