30.03.2020

Kaštieľ, hotel, observatórium, domy…

Zdroj: www.enviroportal.sk

Na Slovensku nie je žiadnou výnimkou, že v mestách či obciach nájdeme schátrané historické objekty, kaštiele, kúrie či menšie zámky. Našťastie nie je ani žiadnou výnimkou, že sa ich rekonštrukcie neraz chopí schopný investor a objekt dostane novú tvár a funkciu. Možno sa tak udeje aj v Lučenci, respektíve v jeho mestskej časti Malá Ves. Záchrana na prvom mieste? V spomínanej lokalite Malá Ves sa nachádza nevyužívaný historický objekt kaštieľa s priľahlým parkom. Kaštieľ je podľa vyjadrenie investora, lučeneckej spoločnosti Invictum s.r.o. v predloženom zámere dlhodobo bez využitia a postupne chátral. Investor uvažuje s rekonštrukciou objektu, jeho využitím na ubytovacie…