22.05.2022

Štyri „boxy“ pre Košice

V tomto článku sa opäť pozrieme do krásnych Košíc, tentokrát však nie na projekt rezidenčný, ale komerčný. V metropole východného Slovenska by totiž malo vyrásť ďalšie obchodné centrum, ktoré by v tomto meste ešte viac rozšírilo obchodný potenciál.

Zdroj: www.enviroportal.sk

V Košickej Novej Vsi

Investor, spoločnosť spoločnosť i2f, s.r.o. z Košíc, by chcel vytvoriť z doteraz nevyužívaného územia obchodný park, respektíve retail park a centrum služieb pre verejnosť. Obchodný park s pracovným názvom Obchodné centrum ShopBox Herlianska cesta budú tvoriť štyri samostatné objekty: Foodbox, čiže zariadenie rýchleho občerstvenia, supermarket LIDL, Retail – ShopBox, teda niekoľko samostatných obchodných jednotiek a nakoniec Fitbox, čiže objekt športových, rekreačných a iných doplnkových funkcií. Podľa vyjadrenia investora nové obchodné centrum architektonicky aj funkčne zapadne do danej lokality, rozšíri sa poskytovaný sortiment a štandard poskytovaných služieb predovšetkým obyvateľom mestskej časti Košická Nová Ves a jeho okolia.

Zo štyroch častí

Ako sme už spomenuli, nový obchodný park bude pozostávať z vybudovania štyroch samostatne stojacich objektov. Každý objekt v rámci výstavby bude realizovaný samostatne, avšak samotné obchodné centrum bude fungovať ako celok. Foodbox bude napríklad zaujímavý tým, že bude umožňovať jednak takzvaný drive-in, ale aj miesto pre sedenie s klasickou reštauračnou obsluhou, tržnicou a podobnými službami. Ďalším objektom je už spomínaný Fitbox. Ten bude v rámci obchodného parku umiestnený v spodnej časti pozemku pri Herlianskej ceste, vedľa jestvujúcej benzínky Slovnaft.

Nový projekt pre nové projekty

Navrhovaný retail park bude predstavovať centrum služieb najmä pre obyvateľov obytnej zóny patriacej do mestskej časti Košická Nová Ves, obyvateľov nového obytného súboru projektu Panoráma Košice a takisto pre obyvateľov rezidenčného komplexu Zelená stráň, ktorý je v súčasnosti rozostavaným komplexom. Realizáciou tohto projektu sa podľa investora navyše využije funkčný potenciál danej lokality, rozšíri kapacita, štruktúra obchodných priestorov, služieb v meste a pracovných príležitostí, ktorých je v Košiciach nedostatok.

Obchodov je dosť

Hoci by sme Košice len sotva mohli porovnávať s Bratislavou, aj v tomto meste nájdeme množstvo väčších či menších obchodných centier, ktorých počet ešte rozšíri vyššie spomínaný retail park. Do tejto plejády by sme mohli zaradiť napríklad Obchodné centrum Galéria, Atrium Optima či košický Aupark. Najväčším centrom je pritom Atrium Optima, ktoré sa rozkladá na ploche viac ako 53 tisíc metrov štvorcových, čo ho zároveň robí aj jedno za najväčších obchodných centier v rámci Slovenska. Aupark, ktorý je druhým najväčším shopping-centrom v Košiciach, sa vyznačuje „len“ necelými 34 tisícmi metrami štvorcovými. Tretie miesto patrí centru Cassovia. To sa nachádza na ploche 24 tisíc metrov štvorcových.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.