01.07.2022

Pod Pustým hradom vybudujú obytný komplex

O Pustom hrade vo Zvolene jestvuje viacero zaujímavých rozprávok a povestí. My sa však budeme držať reality a faktov a k nim môžeme zaradiť aj projekt, ktorý súvisí práve s Pustým hradom. Pod ním by totiž mal vyrásť nový obytný komplex.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Veľký projekt pod veľkým hradom

Zvolenský Pustý hrad je niektorými odborníkmi považovaný za jeden z najväčších, ak dokonca nie za úplne najväčší hrad nielen v Európe, ale aj na celom svete. Jeho rozloha je totiž neuveriteľných 7,6 hektára. Nový obytný komplex, ktorý by mal pod ním vyrásť, možno nebude dosahovať svetové prvenstvo, no aj tak pôjde o rozsiahlejší projekt. Vznikne tu totiž až päť nových bytových domov.

Navrhovaný obytný komplex bude umiestnený východne od jestvujúceho areálu Zimného štadióna. Južne od navrhovanej stavby je horský masív Pustého Hradu, zo severnej strany sú to objekty bývalého mäsokombinátu. Východne sa nachádza svahovitý pozemok Štátneho veterinárneho ústavu. Aby sme boli trochu konkrétnejší, pôjde o lokalitu pod Pustým hradom pri ulici Pod Dráhami. „Rozbor priestoru v tejto časti mesta dáva predpoklady pre rozvoj s prepojením na oddychové zóny mesta – lokalitu Červeného medokýša a Pustého hradu ako i samotné centrum mesta. Lokalita Pod Pustým Hradom tvorí širšie centrum mesta, čo sa odráža vo funkčnej náplni a architektonickom výraze navrhovaného areálu a objektu,“ uvádza investor, spoločnosť Agnos s.r.o. zo Zvolena vo svojom investičnom zámere.

Nové objekty plus jedna prestavba

Pozemok, na ktorom by nový obytný komplex mal vyrásť, je v súčasnej dobe prakticky nezastavaný. Pred niekoľkými rokmi sa tu nachádzali dielne spololočnosti Doprastav, tie však boli na jeseň roku 2012 asanované. Dnes by sme tu našli už len areál turistickej ubytovne, ktorý však investor plánuje zmeniť na bytový dom A. V ňom sa po prestavbe nebudú nachádzať iba bytové priestory, ale aj priestory pre služby, respektíve predaj, ktoré podľa investora v tejto lokalite v súčasnej dobe absentujú.

Okolo tohto bytového domu bude zrealizovaná výstavba štyroch nových obytných domov. Počet domov bol podľa investora odvodený od veľkosti pozemku a svetlotechnickej štúdie spracovanej k štúdii spracovanej pred samotným projektom pre územné konanie. Domy sú navyše osadené dynamicky v území, pričom rešpektujú jestvujúce terénne terasy. „Celková prestavba územia predstavuje urbanizáciu uvoľnených a v súčasnosti zanedbaných priestorov s cieľom využiť územie čo najekonomickejším spôsobom na vybudovanie atraktívneho bývania v širšom centre mesta Zvolen v duchu moderných trendov bývania,“ vysvetľuje investor svoj zámer.

 

autor: Andrea Kolesárová

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.