18.10.2019

Nová športová aréna v bratislavskej Rači

Kvalitných športovísk na Slovensku mnoho nenájdeme a výnimkou nie je ani naše hlavné mesto. Preto je vždy zaujímavé pozrieť sa na pripravované projekty, ktoré by tento segment chceli posunúť trochu dopredu. Jedným z nich je aj návrh LBG Arény, ktorá by sa mala realizovať v bratislavskej mestskej časti Rača.

Zdroj: www.enviroportal.sk

Cestou revitalizácie

Športový areál na ulici Černockého v Rači je v súčasnosti v nežiaducom stave a čaká na revitalizáciu. Nachádza sa v zóne existujúcej sídliskovej zástavby s existujúcim zázemím občianskej vybavenosti. Navrhovaná činnosť novej športovej arény má výrazne posilniť športovú vybavenosť formou športovo-rekreačného zariadenia s celoročnou prevádzkou. O aký projekt konkrétne ide? Jedná sa o multifunkčný športový areál s predpokladom maximálne hodinovej obsadenosti 300 návštevníkov a 35 zamestnancov. Nachádzať by sa v ňom mali plavecké bazény, dve ľadové plochy, reštaurácia, ubytovacie zariadenie či fitnes.

Podľa investora, ktorým je spoločnosť LBG aréna s.r.o., celospoločenský fenomén zapojenia športu do každodenného života jednotlivcov vytvára dopyt po kvalitných športových zariadeniach rôzneho druhu. „Práve nedostatok zimných štadiónov a plaveckých bazénov v Bratislave vytvára širokú skupinu obyvateľov so zvýšeným záujmom o športové priestory s dobrým servisom a kvalitnými službami. Prístup projekčného tímu LBG aréna sa stretol s ambíciou MČ Rača obnoviť areál športu na Černockého ulici. V Rači má šport veľkú tradíciu, o čom svedčí aj prítomnosť bývalého športového gymnázia na neďalekej Hubeného ulici,“ uvádza investor vo svojom zámere. Ako ďalej pokračuje, zámer projektu sa doteraz stretol so širokou podporou verejnosti.

Taká malá výpomoc

Ako vysvetľuje investor, práve nedostatok ľadových štadiónov v hlavnom meste vytvára širokú skupinu obyvateľov s túžbou po športovom priestore s dobrým servisom a kvalitnými službami. Podobne tak absencia bazénov obmedzuje obyvateľov v športovej sebarealizácií. V tejto oblasti často supluje úlohu miestnej samosprávy z vlastnej iniciatívy a zdrojov práve súkromný sektor. LBG aréna sa ako myšlienka formuje už niekoľko rokov aj zo snahy aktívnych profesionálnych športovcov so želaním vytvoriť športové zariadenie, v ktorom budú môcť odovzdať svoje skúsenosti najmladším generáciám.

Zaujímavá technológia a architektúra

Technologický koncept LBG aréna je podľa investora najdôležitejším prvkom zámeru. Architektúra spolu s technológiou vytvárajú udržateľnú hodnotu do budúcnosti. Veľký dôraz je kladený na nízko nákladovú prevádzku s výraznou črtou samostatnosti energetických celkov. Blízkosť dvoch športových prevádzok, 25- metrového bazéna a ľadovej plochy, je východiskovým bodom pre rekuperáciu zbytkovej energie. Pri výrobe ľadu totiž vzniká pomerne veľké množstvo odpadového tepla, ktoré je možné ďalej využiť na ohrev teplej vody alebo vzduchu. Tento objem odpadového tepla bude v letných mesiacoch uskladnený do absorpčných akumulátorov vo forme podzemných vrtov. V zimných mesiacoch bude teplo spotrebované čerpaním cez tepelné čerpadlá a cez doskové kondenzátory opäť použité na ohrev TÚV a vzduchu.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.