13.08.2022

Ceny domov a bytov stúpli

Relatívne mierny medziročný rast priemernej ceny bývania je aj na začiatku roka 2016 výsledkom dynamicky rastúcich cien bytov a prehlbujúceho sa poklesu cien domov. Na slovenskom trhu s bývaním dochádza k znižovaniu oficiálnej ponuky bytov prostredníctvom realitných kancelárií popri pomerne stabilnej ponuke rodinných domov, čo je sprevádzané vyšším dopytom po bytoch ako po domoch. Takéto a aj ďalšie výsledky vyplývajú z informácií, ktoré poskytli analytici Menového úseku Národnej banky Slovenska.

Ceny rastú

Intenzívnejšia aktivita v obchodovaní s bytmi prispieva k dynamickému medziročnému rastu ich priemernej ceny, kým priemerná cena domov na medziročnej báze klesá. Priemerná cena nehnuteľností na bývanie na Slovensku v prvom štvrťroku 2016 vzrástla oproti predchádzajúcemu štvrťroku o šesť Eur za meter štvorcový na hodnotu 1238 Eur za meter štvorcový. Znamená to medzištvrťročný rast o 0,5 percenta a medziročný rast o jedno percento. Aktuálna priemerná cena bývania je tak o 1,6 percenta vyššia, ako je hodnota jej dlhodobého priemeru. Aj napriek miernemu rastu priemernej ceny bývania v posledných štvrťrokoch je však stále o zhruba pätinu nižšia v porovnaní s maximálnou priemernou cenou bývania z polovice roku 2008.

Vo všetkých regiónoch

V prvom štvrťroku 2016 došlo, po pomerne dlhom čase, k medzištvrťročnému zvýšeniu priemernej ceny bývania svorne vo všetkých slovenských regiónoch. Naposledy došlo k takej situácii v období vyvrcholenia realitného boomu v polovici roku 2008. Najvýraznejšie sa zvýšila priemerná cena bývania v Prešovskom kraji a len minimálne v Košickom kraji. Výraznejšie rastúca priemerná cena bývania v Prešovskom kraji je dosť výrazne ovplyvňovaná ponukovými cenami nadštandardného bývania v tatranskom regióne. Za zmienku určite stojí zistenie, že dynamický rast priemernej ceny bývania v Bratislavskom kraji z predchádzajúcich štvrťrokov sa aktuálne zmiernil.

Bublina je späť?

V odbornej verejnosti sa začínajú objavovať úvahy, či pokračujúci dynamický rast cien bytov nemôže byť signálom začiatku nafukovania realitnej bubliny aj preto, že aktuálna priemerná cena bytov je o 11,3 percent vyššia ako je jej dlhodobý priemer. Z iného pohľadu je však priemerná cena bytov v súčasnosti o 12,6 percent nižšia v porovnaní s jej historickým maximom v druhom štvrťroku 2008. Určitým argumentom proti nafukovaniu realitnej bubliny môže byť aj vyššie uvedené mierne spomalenie rastu priemernej ceny bývania na začiatku roku 2016 v Bratislavskom kraji, v ktorom je realizovaný rozhodujúci podiel transakcií na slovenskom trhu s bývaním. Napriek nájdeniu určitých argumentov pre súčasný stále dynamický rast priemernej ceny bytov, je potrebné tento vývoj pozorne monitorovať a analyzovať.

Dostupnosť mierne zbrzdila

Rastúca priemerná cena bývania má vplyv na určité pribrzdenie zlepšovania dostupnosti bývania. Výraznejší rast priemernej ceny bývania v tomto smere nedokáže dostatočne kompenzovať ani relatívne priaznivý vývoj príjmovej situácie. V prvom štvrťroku 2016 to potvrdzujú príklady Prešovského kraja a Nitrianskeho kraja, v ktorých sa na začiatku roka 2016 zastavilo zlepšovanie dostupnosti bývania hlavne v dôsledku výraznejšieho zvýšenia priemernej ceny bývania. V ostatných slovenských krajoch aj za Slovensko ako celok sa dostupnosť bývania na začiatku roku 2016 mierne zlepšila v dôsledku pokračujúceho priaznivého vývoja príjmovej situácie.

 

autor: Andrej Jurica

Napíšte komentár

Musíte byť prihlásený aby ste mohli napísať komentár.